Câu Lạc bộ chuyển đổi số Liên minh HTX tỉnh tổ chức tập huấn cài đặt, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Công dân số YenBai-S

0
167

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh Yên Bái về việc triển khai thí điểm Ứng dụng Công dân số Yên Bái (YenBai-S) và việc triển khai tập huấn và cài đặt YenBai – S đối với các cơ quan, đơn vị và các xã, phường trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Sáng ngày 23/02/2023, tại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, các Thành viên Câu lạc bộ Chuyển đổi số của Cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh và CLB Chuyển đổi số của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đã được tham gia buổi hướng dẫn, chuyển giao thực hiện cài đặt, sử dụng Ứng dụng Công dân số Yên Bái (YenBai-S) do Ban Chỉ đạo triển khai ứng dụng Công dân số YenBai-S tổ chức.

Quang cảnh buổi tập huấn và cài đặt YenBai – S tại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái

 

 

 

Ứng dụng YenBai-S, là ứng dụng trên thiết bị thông minh, để người dân tương tác trực tiếp với các Cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái thông qua kênh phản ánh góp ý, tiếp nhận thông tin và sử dụng các dịch vụ đô thị thông minh, dịch vụ công của chính quyền Nhà nước. Thông tin được cung cấp trên ứng dụng YenBai-S, là thông tin chính thống được cung cấp từ UBND tỉnh và các cơ quan, ban, ngành của tỉnh. Đặc biệt, người dân có thể tham gia chợ số, với mục đích thúc đẩy giao thương, tạo thói quen tiêu dùng mới thanh toán không dùng tiền mặt, chia sẻ đồ dùng, hỗ trợ và giải cứu nông sản, tạo công ăn việc làm cho lao động tại địa phương. Ứng dụng còn có các tiện ích như: Ví điện tử, tiền điện, tiền nước, Bảo hiêm Y tế, vệ sinh môi trường, mua vé máy bay…

Tại buổi tập huấn, các Thành viên của CLB chuyển đổi số, hai cơ quan đã được các Thành viên trong Tổ triển khai thí điểm Ứng dụng Công dân số Yên Bái tập huấn và trực tiếp hướng dẫn cài đặt YenBai-S. Với mục tiêu, sau khi các Thành viên CLB Chuyển đổi số các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Yên Bái đã được tập huấn, sẽ có trách nhiệm hướng dẫn cho tất cả cán bộ, nhân viên của các cơ quan, đơn vị cài đặt và sử dụng ứng dụng YenBai-S.

 

 

Ngay trong buổi chiều ngày 23/02/2023, tại Cơ quan Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã tổ chức tập huấn và hướng dẫn cài đặt đặt Ứng dụng YenBai-S cho toàn toàn thể cán bộ, viên chức của Cơ quan. Kết quả trong ngày 23/02, toàn thể cán bộ, nhân viên Cơ quan Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã thực hiện cài đặt xong Ứng dụng YenBai-S, sau đó sẽ được tạo tài khoản để sử dụng Ứng dụng YenBai-S từ 01/3/2022.

 

Một số hình ảnh triển khai tập huấn và hướng dẫn cài đặt ứng dụng YenBai-S tại Lên minh HTX tỉnh Yên Bái

 

 

 

Sau đó, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn cài đặt và sử dụng Ứng dụng YenBai-S cho các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân và doanh nghiệp đơn vị thành viên thuộc Liên minh HTX tỉnh./.