Chi bộ Liên minh HTX tỉnh: Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính Phủ

0
335

Sáng ngày 4/3/2022, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính Phủ. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 53 điểm cầu tại 33 Chi, Đảng bộ và gần 1500 cán bộ, đảng viên tham dự. Dự Hội nghị tại điểm cầu Liên minh Hợp tác xã có các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi bộ và toàn thể đảng viên của Chi bộ Liên minh HTX tỉnh.

Đ/c Cao Văn Chiểu- Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quán triệt, triển khai các nội dung của Hội nghị Trung ương Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng

 

 

 

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nói chung và cán bộ, đảng viên của Chi bộ Liên minh HTX tỉnh đã được lĩnh hội và quán triệt sâu sắc những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, định hướng mới, tính cấp thiết, các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định về những điều đảng viên không được làm…và các nội dung trọng tâm trong Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính Phủ.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Liên minh HTX tỉnh dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu ở trụ sở Cơ quan

 

 

Đảng ủy Khối đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc cụ thể hóa các kết luận, quy định của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh bằng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

 

 

Qua đó, Cấp ủy Chi bộ Liên minh HTX tỉnh đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân, gương mẫu của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, chung sức đồng lòng quyết tâm triển khai, đồng bộ hiệu quả, thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ./.