Chi bộ Liên minh HTX tỉnh: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

0
371

Chiều ngày 8/7, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm cần lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Chi bộ, cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị

 

 

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Bí thư Chi bộ đã quán triệt tới cán bộ, đảng viên 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 16/6/2022, đó là các Nghị quyết số 18,19,20 và Nghị quyết số 21: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-Q/TW về nông nghiêp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Đặc biệt, là Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; và Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

 

Hội nghị đã dành thời gian tập trung đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo của Chi bộ trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, Chi bộ đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các việc làm tập trung hướng về các đơn vị thành viên, trong thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy.

 

 

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác giáo dục đoàn viên Công đoàn, kịp thời quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho đoàn viên. Duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, đặc biệt đã tổ chức 02 buổi sinh hoạt chuyên đề trong quý 1, quý 2 với các nội dung: Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam 3/2/1930 -3/2/2022 và Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác 19/5 /1989 -19/5/2022, về kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), tình hình Nga – Ucraina. Công tác phát triển đảng được thực hiện tốt, 6 tháng đầu năm Chi bộ đã tổ chức kết nạp Đảng cho 01 quần chúng ưu tú.

 

 

Cùng với đó, với quyết tâm chính trị cao, Chi bộ đã lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đó là: Lãnh đạo cơ quan Liên minh HTX tỉnh cơ bản hoàn thành Kế hoạch 6 tháng các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ và việc thực hiện Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, trong đó có chỉ tiêu, nhiệm vụ đã vượt Kế hoạch cả năm 2022, đó là: Phối hợp với các huyện, thị, thành ủy vận động thành lập mới được 18 HTX (Kế hoạch giao 15 HTX), đặc biệt Liên minh HTX tỉnh đã chủ trì tư vấn thành lập mới 26 HTX trong toàn tỉnh. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, thực hiện tốt 6 nhiệm vụ chung được Tỉnh giao tại Chương trình hành động số 56 và thực hiện tốt các Chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động phát triển KTTT, HTX đã ký kết.

 

Bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, thành viên, người lao động và Nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Kinh tế tập thể, HTX, nhất là HTX kiểu mới; Chi bộ cũng lãnh đạo cơ quan Liên minh HTX làm tốt công tác định hướng, tư vấn, dẫn dắt và hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể, hợp tác xã, góp phần đưa Kinh tế tập thể tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đ/c Phạm Ngọc Hữu – Phó Bí thư Chi bộ triển khai một số nhiệm vụ của Chi bộ trong 6 tháng cuối năm 2022

 

 

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm cần lãnh đạo trong 6 tháng cuối năm, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và ngành đến đảng viên và quần chúng Nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết TW 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nền nếp sinh hoạt Chi bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022./.