Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái dự họp Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại tỉnh Khánh Hòa

0
226

Trong 2 ngày 14-15/7 tại tỉnh Khánh Hòa, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, Khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

 

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cùng các đồng chí trong BTV Liên minh HTX Việt Nam chủ trì. Tham dự Hội nghị BCH còn có đông đủ các đồng chí Ủy viên BCH Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Tỉnh Yên Bái có 02 đồng chí Ủy viên BCH Liên minh HTX Việt Nam tham dự Hội nghị BCH trực tiếp tại tỉnh Khánh Hòa, đó là: Đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Ủy viên BCH, BTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái và đồng chí Hà Ngọc Toanh – Ủy viên BCH Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Hồng Ca.

 

 

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (14-15/7/2022) với các nội dung chủ yếu: Quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022); đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong 6 tháng đầu năm theo Nghị quyết số 09/NQ – LMHTXVN ngày 13/01/2022; công tác xây dựng Luật HTX năm 2012 (sửa đổi) trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào kỳ họp thứ 4 của Quốc hội./.