DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN ỦNG HỘ QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO NĂM 2015

0
483
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN ỦNG HỘ
QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO NĂM  2015
(Đến ngày 11/01/2016)

1 HTX vận tải Yên Ninh
2 HTX khai thác đá Tân Minh
3 HTX DVTH Mông Sơn
4 HTX Sông Chảy
5 HTX Thắng Lợi
6 HTX vận tải Quyết Tiến
7 Cty TNHH Phấn Đào
8 HTX 6/12 Đào Thịnh
9 HTX Vạn Hoa
10 HTX Kiến Thuận
11 Quỹ TDND phường Trung Tâm
12 Cty An Thịnh Cường Phát
13 HTX Mộc Hồng Phong
14 HTX Bó Luông
15 Quỹ TDND phường Nguyễn Thái Học
16 Quỹ TDND phường Nam Cường
17 HTX Thanh Niên
18 Quỹ Yên Thịnh
19 HTX UDKH và Công nghệ
20 Quỹ TDND xã Hưng Khánh
21 HTX Kiên Thành
22 Quỹ TDND xã Chấn Thịnh
23 HTX Công Tâm
24 HTX Ánh Dương
25 Quỹ TDND phường Nguyễn Phúc
26 Quỹ TDND xã Lâm Giang
27 Qũy TDND thị trấn Yên Bình

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here