Đề nghị chủ trương CMĐSDR sang mục đích khác trình tại kỳ họp thứ 6- HĐND tỉnh khóa XIX

0
472
Fi

Đề nghị chủ trương CMĐSDR sang mục đích khác trình tại kỳ họp thứ 6- HĐND tỉnh khóa XIX (xem chi tiết tại đây)