Hội nghị giới thiệu các gói sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã

0
196

Ngày 24/8/2023, tại Yên Bái, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Trung tâm Khoa học Công nghệ và Kinh tế số thuộc Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường tổ chức Hội nghị giới thiệu các gói sản phẩm, dịch vụ cung cấp giải pháp công nghệ thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã.

Tại Hội nghị, Đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Uỷ viên BTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã thông tin về một số Chính sách hỗ trợ chuyển đổi số trong khu vực Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã tỉnh Yên Bái.

Sau khi nắm bắt về bối cảnh chuyển đổi số cũng như các chính sách hỗ trợ của tỉnh Yên Bái cho khu vực Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã, đại diện Trung tâm Khoa học Công nghệ và Kinh tế số thuộc Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường giới thiệu các gói sản phẩm, dịch vụ cung cấp giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã chuyển đổi số, nhằm thúc đẩy triển khai các giải pháp CNTT hỗ trợ Doanh nghiệp, HTX chuyển đổi số, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Với các nội dung được triển khai, 25 hợp tác xã tham dự Hội nghị đã nghiên cứu, lựa chọn đăng ký gói sản phẩm, hạng mục cần được hỗ trợ trong năm 2023, 2024.