Hội thảo: “Kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế: Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn đặt ra”

0
172

Chiều 12/10, Viện Phát triển Kinh tế Hợp tác – Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế: Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn đặt ra”.

Quang cảnh Hội thảo

 

 

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Đề tài khoa học: Nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về kinh tế tập thể, hợp tác xã vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và điều kiện Việt Nam hội nhập quốc tế do Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giao Viện Phát triển Kinh tế Hợp tác thực hiện.

 

Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Mạnh Cường, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Hợp tác, Chủ nhiệm Đề tài; ông Chu Tiến Đạt, Phó trưởng Ban Hợp tác quốc tế; ông Nguyễn Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban Kinh tế Trung ương; đại diện lãnh đạo 10 Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố và một số nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế tập thể.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Hợp tác, Chủ nhiệm Đề tài 

 

 

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Cường, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Hợp tác, Chủ nhiệm Đề tài cho biết kinh tế tập thể thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc.

 

Mới đây nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức ký ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW  ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII  về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới trong đó khẳng định: KTTT là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển KTTT là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Hợp tác, Chủ nhiệm Đề tài mong muốn được lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia về một số vấn đề lý luận thực tiễn, định hướng và kinh nghiệm phát triển kinh tế tập thể qua đó giúp Viện Phát triển Kinh tế Hợp tác tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện tốt Đề tài.

 

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Quang cảnh Hội thảo 

 

TS. Trần Hồng Hà, Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày bài tham luận: Một số vấn đề đặt ra trong việc thể chế hóa Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về kinh tế tập thể trong giai đoạn mới đối với công tác xây dựng chính sách pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã

 

Ths. Nguyễn Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban Kinh tế Trung ương trình bày bài tham luận: Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã những vấn đề đặt ra

 

PGS.TS. Lê Quốc Lý, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày bài tham luận:Bản chất, đặc trưng cơ bản của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội và Việt Nam hội nhập quốc tế

 

TS. Chu Tiến Đạt, Phó Trưởng Ban Hợp tác quốc tế trình bày bài tham luận: Kinh nghiệm quốc tế về phát triển hợp tác xã và Liên đoàn Hợp tác xã của một số nước có thể vận dụng ở Việt Nam

 

Bài tham luận: Vai trò Tổ hợp tác trong việc liên kết hộ và thúc đẩy phát triển kinh tế tại khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ

 

Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ vật tư nông nghiệp xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định trình bày bài tham luận: Thực tế tổ chức và hoạt động của HTX nông nghiệp và đề xuất một số nội dung cần đưa vào dự án Luật HTX 2012 sửa đổi

 

 

Theo Cổng TTĐT Liên minh HTX Việt Nam