Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh Yên Bái

0
199

Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 27/02/2023 Kế hoạch tổ chức Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Yên Bái, năm 2023.

Xem chi tiết tại đây: 56 KH