Kế hoạch tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2023

0
182

Ngày 02/8/2023, Liên minh HTX Việt Nam ban hành Kế hoạch số: 605/KH-LMHTXVN về Kế hoạch tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2023.

Xem chi tiết tại đây: 605 KH tuyên truyền Luật HTX năm 2023