Khảo sát doanh nghiệp

0
251

Nhằm định hướng và phát triển các chương trình, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp hiệu quả hơn, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức khảo sát doanh nghiệp, đo lường mức độ đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam. Để kết quả khảo sát được chính xác, Ban tổ chức rất mong nhận được sự phối hợp của các doanh nghiệp, tham gia khảo sát trực tuyến theo đường link http://vii.nic.gov.vn (Mỗi doanh nghiệp cần sự tham gia của 01 Đại diện lãnh đạo cấp cao và 01 Cán bộ làm chuyên môn)

 

Thời gian thực hiện khảo sát trước ngày 15/02/2022.

 

Xem chi tiết tại đây: cv 171_0001.signed Khảo sát