Kỳ họp thứ 14 – HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX: Dự ước 30/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

0
179

CTTĐT – Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy, Kỳ họp thứ 14 – HĐND tỉnh khóa XIX tiến hành đánh giá kết quả công tác năm 2023 của HĐND tỉnh; xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; xem xét các báo cáo theo luật định; thông qua các tờ trình trình Kỳ họp và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Chủ tọa kỳ họp

 

 

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024 nêu rõ: Trong năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các hoạt động theo kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì tổ chức thành công 03 kỳ họp, ban hành 55 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 15 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên. Các cuộc giám sát, khảo sát được tiến hành bảo đảm chất lượng, tiến độ, không trùng chéo về thời gian, địa điểm. Tổ chức phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân thực hiện bảo đảm quy định. Trong đó, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức 13 hội nghị tiếp xúc cử tri với hơn 1.300 lượt cử tri tham dự, tổng số có trên 165 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Chủ tịch HĐND tỉnh và thành viên Thường trực HĐND tỉnh đã tham gia 11 buổi tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh với 104 lượt, 204 công dân. Duy trì thường xuyên các hoạt động giữa hai kỳ họp, giải quyết công việc đúng thẩm quyền; hoạt động phối hợp với các cơ quan liên quan được duy trì chặt chẽ.

Ông Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 tại kỳ họp

 

 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, ông Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với sự cố gắng, nỗ lực của các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, dự ước kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 đạt một số kết quả quan trọng. Dự ước 30/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 13/32 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 17/32 chỉ tiêu đạt kế hoạch; còn 02/32 chỉ tiêu không đạt kế hoạch.

 

Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,0%, đứng thứ 7/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đứng thứ 36/63 tỉnh, thành phố, trong đó: Tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 5,29%, thứ 3/14 tỉnh trong vùng; khu vực công nghiệp – xây dựng đạt 6,46%, đứng thứ 7/14 tỉnh trong vùng (tính riêng công nghiệp đạt 4,12%, đứng thứ 5/14 tỉnh trong vùng); khu vực dịch vụ đạt 6,03%, đứng thứ 11/14 tỉnh trong vùng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 6,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 8,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,5%; giá trị xuất khẩu hàng tăng 16%; lượng khách du lịch tăng 19,4%, doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 45,4% so với cùng kỳ…

 

Văn hóa – xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả tốt. Năm 2023, có 33 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, đội tuyển Yên Bái đứng thứ 5/14 tỉnh trong khu vực; 27/63 tỉnh, thành cả nước; có 02 học sinh tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2023; số lao động được tạo việc làm mới ước đạt 22.350 lao động… Tỉnh đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,76%, vượt kế hoạch đề ra; hoàn thành kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 với gần 1.600 căn nhà. Bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được bảo tồn và phát huy hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Quốc phòng – an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động của bộ máy chính quyền có nhiều đổi mới; trật tự, kỷ cương hành chính được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả rất tích cực.

 

Năm 2024, tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu tổng quát là: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tập trung triển khai Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thu hút, đa dạng hóa và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, tính lan lan tỏa cao, phát triển các ngành, lĩnh vực mới, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Quan tâm, phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế – xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh nguồn nước, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tăng cường quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

 

Chủ đề của năm 2024 là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư, chuyển đổi số; tập trung phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Phấn đấu cơ bản về đích các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh” gắn với phương châm hành động của năm là: “Quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

 

 

Tại Kỳ họp, các đại biểu được nghe thông báo về kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 và một số kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm tại các của kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và kết quả thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục cập nhật các thông tin của Kỳ họp.

 

 

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here