Kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh khóa XIX: Thông qua 10 Nghị quyết và bế mạc kỳ họp

0
226

CTTĐT – Tiếp tục chương trình làm việc, tại kỳ họp thứ 5, các đại biểu HĐND tỉnh xem xét và cho ý kiến vào nội dung các báo cáo, tờ trình; thông qua Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết bằng máy tính bảng thông qua Nghị quyết kỳ họp.

 

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu dự kỳ họp đã nghe nội dung 10 tờ trình và nghe Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các tờ trình.

Chủ tọa điều hành kỳ họp

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự kỳ họp

 

Các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp

 

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại kỳ họp

 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận làm rõ nội dung của một số dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo tờ trình và cho rằng những nội dung trình tại kỳ họp là hết sức quan trọng, nhằm cụ thể hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tạo cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đề ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu tại kỳ họp

 

 

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong quá trình xây dựng dự thảo tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương bám sát các chỉ đạo, định hướng, quy định của trung ương, của Tỉnh ủy, căn cứ kết quả giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và điều kiện thực tiễn của địa phương để xây dựng dự thảo tờ trình, dự thảo Nghị quyết, đồng thời Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng đã trình Thường trực, Ban Thường vụ thông qua theo đúng quy định.

Qua các ý kiến phát biểu của các đại biểu HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành được giao chủ trì xây dựng dự thảo tờ trình, dự thảo Nghị quyết đã phát biểu giải trình rất rõ các nội dung có liên quan, các đại biểu dự kỳ họp cơ bản đều thống nhất rất cao với nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết đã trình tại kỳ họp nhất là việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thay mặt UBND tỉnh đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phát biểu của các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp. Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh ban hành kế hoạch, văn bản để triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh; đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương bám sát các nghị quyết của HĐND tỉnh, kế hoạch của UBND tỉnh triển khai nghiêm túc, bài bản các nghị quyết của HĐND tỉnh. UBND tỉnh trân trọng đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục quan tâm phối hợp, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua để các nghị quyết của HĐND tỉnh thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Sau ½ ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết kỳ họp.

Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

 

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, thống nhất thông qua 10 nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội; huy động, tập trung nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư; thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế – xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững; chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục trên địa bàn tỉnh; sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ.Đây là những Nghị quyết hết sức quan trọng, nhằm cụ thể hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tạo cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đề ra.

 

Ngay sau kỳ họp này, giao Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Trong Quý II và những tháng tiếp theo, dự báo có những thuận lợi, khó khăn đan xen tác động đến phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và tình hình thực tế để triển khai thực hiện linh hoạt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp diễn ra trong trạng thái bình thường mới.

 

Tập trung cao độ, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh theo Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 67 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nhất là tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy và cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh, triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu ngân sách, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tiếp tục chăm lo công tác an sinh xã hội; phát triển kinh tế xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX dự kiến sẽ được tổ chức vào giữa năm 2022. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các ban, sở, ngành chuyên môn và các địa phương khẩn trương rà soát các nội dung đăng ký trình kỳ họp; chủ động xây dựng, hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết; gửi hồ sơ, tài liệu đúng thời gian quy định để các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra theo quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đôn đốc, tổ chức kiểm tra, khảo sát, thẩm tra kỹ lưỡng các nội dung trước khi trình kỳ họp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế – xã hội.

10 Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

(1) Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(2) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 – 2025, nguồn vốn ngân sách địa phương.  

(3) Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

(4) Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

(5) Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 – 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

(6) Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác.

(7) Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và sửa đổi một số Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

(8) Nghị quyết quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông.

(9) Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(10) Nghị quyết về sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ.

 

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái