Lãnh đạo tỉnh Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về kinh tế tập thể, hợp tác xã

0
251

Sáng 15/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012.

 

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu UBND tỉnh, thành phố, các bộ, cơ quan Trung ương.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Đỗ Đức Duy – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tirh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh…

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

 

Kinh tế tập thể góp phần bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước
Báo cáo tổng kết tại Hội nghị nêu rõ: Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, cùng với quá trình đổi mới kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, khu vực kinh tế tập thể đã trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau, trong đó có những thuận lợi và khó khăn, thách thức nhất định. Nổi bật nhất là sự thay đổi mô hình HTX kém hiệu quả sang mô hình HTX tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
Khu vực kinh tế tập thể với nhiều loại hình tổ chức kinh tế hợp tác đa dạng, trong đó nòng cốt là HTX – một trong những thành phần kinh tế quan trọng, đã khắc phục được một phần tình trạng yếu kém kéo dài, từng bước đổi mới gắn với cơ chế thị trường, bước đầu khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước.
Luật HTX năm 2012 là khung pháp lý cơ bản cho việc thành lập, tổ chức và hoạt động của khu vực HTX. Các HTX bước đầu thể hiện chuyển biến về chất lượng, hiệu quả, chứng tỏ ngày càng rõ nét hơn vai trò quan trọng và có ý nghĩa toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội, cho thấy những tín hiệu mới trong công cuộc phát triển HTX.
Đến 31/12/2021, cả nước có trên 27.000 HTX, gấp 2,5 lần so với năm 2001 và tăng khoảng 41% so với năm 2013; khu vực HTX thu hút gần 6 triệu thành viên và tạo việc làm cho khoảng 1 triệu lao động.
Doanh thu, lợi nhuận của HTX tăng dần qua các năm. Năm 2020, doanh thu bình quân một HTX đạt 4,3 tỷ đồng lợi nhuận bình quân đạt 314 triệu đồng, tương ứng tăng 61% và 88% so với năm 2013.
Những năm gần đây, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX tăng và ngày càng thu hẹp khoảng cách so với thu nhập bình quân của lao động khu vực doanh nghiệp, từ mức 44,6 triệu đồng/người/năm, bằng 44,8% mức thu nhập của lao động trong khu vực doanh nghiệp năm 2017 đã tăng lên 52,8 triệu đồng/năm và đạt 47,3% tương ứng năm 2019.
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, kinh tế hộ nhỏ lẻ, manh mún, sản xuất hàng hóa phi tiêu chuẩn không có chỗ đứng, không có khả năng cạnh tranh và không thể tồn tại, hợp tác là con đường tất yếu để cùng phát triển.
Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương đã phát biểu tham luận, phân tích, đánh giá toàn diện những kết quả nổi bật sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012. Trong đó nêu những bài học kinh nghiệm, giới thiệu nhiều mô hình tiêu biểu cần nhân rộng…; đặc biệt, đề xuất những nhiệm vụ, định hướng, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế và xu hướng phát triển mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

8 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế tập thể
Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh một lần nữa về vai trò và đóng góp quan trọng của khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX bước đầu khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước như báo cáo đã nêu.
Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế như nhận thức của người dân, cơ quan quản lý kinh tế tập thể vẫn còn tâm lý e ngại tham gia HTX, tốc độ tăng trưởng của HTX còn thấp, tỷ trọng đóng góp GDP còn chưa cao, quy mô nhỏ, phát triển chưa đồng đều, công tác quản lý nhà nước còn nhiều bất cấp hạn chế.
Từ đó, Thủ tướng nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới. Đó là, cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với diễn biến mới thực tiễn ở Việt Nam; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, tôn trọng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; có mô hình quản trị kinh tế tập thể, kinh tế HTX tiên tiến kết hợp với mô hình truyền thống mà phù hợp với tình hình Việt Nam; tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh gắn với mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tăng cường liên doanh, liên kết xây dựng thương hiệu sản phẩm theo chuỗi và thế mạnh từng khu vực, vùng miền và quy hoạch vùng nguyên liệu; nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ  cán bộ và người tham gia các chủ thể…
Theo Báo Yên Bái