Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái: Thành công bước đầu trong công tác hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP năm 2023

0
454

Đến giữa tháng 8/2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã chủ trì hỗ trợ thành công cho 09 sản phẩm của các hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên xây dựng sản phẩm OCOP được cấp có thẩm quyền đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 3 sao năm 2023.

Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Yên Bái họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023 (đợt 1)

Thực hiện Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 (CTHĐ số 135), Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái được Tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng 5 sản phẩm OCOP. Ngay từ đầu năm, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn, đăng ký chủ trì, phối hợp hỗ trợ xây dựng mới 12 sản phẩm OCOP; đánh giá lại 08 sản phẩm.

Để hoàn thành kế hoạch đăng ký với Tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị và cá nhân chủ trì triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, Liên minh hợp tác xã tỉnh tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ xây dựng hồ sơ sản phẩm OCOP cho các HTX, doanh nghiệp thành viên đảm bảo đúng quy định.

Ngày 16/8/2023, Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP huyện Văn Chấn và thành phố Yên Bái đã tổ chức họp Hội đồng để đánh giá, phân hạng 12 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2023 (đợt 1), trong đó có 9 sản phẩm do Liên minh hợp tác xã tỉnh chủ trì hỗ trợ đã được phân hạng sản phẩm OCOP 3 sao, hoàn thành 180% kế hoạch Tỉnh giao.

Kết quả này là thành công bước đầu nhưng cũng là nền tảng động lực quan trọng để Liên minh hợp tác xã tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ Tỉnh giao năm 2023, đồng thời cũng khẳng định sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng hướng tới thị trường trong và ngoài nước của khu vực Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái.

Một số sản phẩm OCOP 3 sao Liên minh hợp tác xã tỉnh chủ trì hỗ trợ xây dựng năm 2023:

Sản phẩm Trà xanh Tân Thịnh, Trà Ô long của HTX DVTH Tân Thịnh (Văn Chấn)

Sản phẩm Mứt táo mèo, Ô mai táo mèo, Rượu táo mèo của HTX chế biến, kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương (Tp Yên Bái)

Sản phẩm Chè xanh Linh Thuận của Công ty TNHH Linh Thuận (Văn Chấn)