LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH Triển khai nhiệm vụ năm 2024

0
133

Sáng ngày 21/2, Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức cuộc họp cán bộ chủ chốt, thảo luận và xây dựng phương án triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh Cuộc họp

 

 

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cũng là năm đánh dấu mốc son của Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái với chặng đường 30 năm vẻ vang, xây dựng, phát triển và đồng hành cùng Kinh tế tập thể tỉnh.

 

Chủ trì Cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Lâm – Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh hợp tác xã tỉnh đã triển khai và định hướng tổng thể phương án thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Trong đó, nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể được giao tại Chương trình hành động số 188-CTr/TU ngày 25 tháng 11 năm 2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 như: Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác hiện có. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị thành viên; Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới HTX; xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị; Hỗ trợ chuyển đổi hợp tác xã thành hợp tác xã kiểu mới, xây dựng sản phẩm OCOP; Tổ chức kết nối cung cầu cho hợp tác xã và các đơn vị thành viên; Xây dựng và nhân rộng các mô hình chuyển đổi số hiệu quả; Hỗ trợ, giúp đỡ hộ thoát nghèo theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

Sau khi thảo luận, xem xét tình hình hoạt động của các HTX, tiềm năng và thế mạnh của từng sản phẩm, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã thống nhất các mô hình dự kiến khảo sát hỗ trợ xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị; hỗ trợ chuyển đổi thành hợp tác xã kiểu mới và các sản phẩm dự kiến hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP năm 2024…Đồng thời, thống nhất phương án triển khai các nhiệm vụ Chính trị, nhiệm vụ chuyên môn khác được giao và dự kiến thực hiện trong năm, giao nhiệm vụ gắn với yêu cầu về tiến độ cụ thể cho từng bộ phận và cán bộ đầu mối.

 

Một số sản phẩm Liên minh HTX tỉnh dự kiến khảo sát hỗ trợ năm 2024

 

 

Với phương pháp làm việc khoa học, nghiêm túc và sự tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác, Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái tin tưởng và phấn đấu tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ được giao năm 2024, góp phần khẳng định vị trí và vai trò của Kinh tế tập thể trong sự phát triển Kinh tế – Xã hội của Tỉnh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here