Liên minh HTX tỉnh triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2022

0
611

Để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 61/NQ-LMHTXVN ngày 24/2/2022 của BCH Liên minh HTX Việt Nam; Kế hoạch số 10/KH-UBKT về việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với Cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam.

 

 

Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX với Cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2022 trên địa bàn với mục tiêu hoàn thành việc khảo sát, đánh giá hiệu quả và đảm bảo tiến độ đề ra. Ngày 06/02/2023, Liên minh HTX tỉnh đã Quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 61/NQ-LMHTXVN ngày 24/2/2022 (gọi chung là Tổ công tác 61) gồm 6 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Liên minh HTX tỉnh làm Tổ trưởng, đồng thời ban hành Kế hoạch để triển khai cụ thể để thực hiện hiệu quả việc khảo sát, đánh giá.

 

 

Ngày 16/2, Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 61 đã họp, phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên, yêu cầu các Thành viên trong Tổ công tác rà soát danh sách các HTX trong địa bàn được phân công phụ trách, để thực hiện việc khảo sát, đánh giá kịp thời, chính xác. Trên cơ sở đó, tổng hợp và cung cấp danh sách các HTX trên địa bàn tỉnh Yên Bái (bao gồm đầy đủ thông tin về họ tên, số liệu, điện thoại, email, zalo…) cho Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam, để đưa vào hệ thống phục vụ việc khảo sát, đánh giá trực tuyến thống nhất trong toàn quốc, đồng thời thường xuyên rà soát, thống kê lại số lượng HTX thành viên đảm bảo tính chính xác.

Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 61 họp triển khai nhiệm vụ khảo sát,đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2022

 

 

 

Để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện việc khảo sát, đánh giá thống nhất và chính xác, trong thời gian tới, toàn bộ Thành viên Tổ công tác 61 sẽ tham gia buổi tập huấn trực tuyến về hướng dẫn sử dụng phần mềm khảo sát, đánh giá “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” năm 2022, do Uỷ ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam chủ trì, phối hợp với HTX Công nghệ thông tin Huế tổ chức. Cùng với đó, hướng dẫn các HTX trên nhóm Zalo “Hợp tác xã Yên Bái” sử dụng phần mềm khảo sát để thực hiện việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với Cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2022 đảm bảo khách quan, chính xác và đạt tiến độ và chất lượng theo yêu cầu đề ra./.