Liên minh HTX tỉnh Yên Bái sẵn sàng thực hiện công tác Khảo sát Chỉ số hài lòng Cấp tỉnh năm 2022

0
155

Thực hiện Văn bản số 18/LMHTXVN-UBKTr ngày 23/2/2023 của UBKT Liên minh HTX Việt Nam về việc cung cấp danh sách các HTX thành viên, HTX đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố để phục vụ cho việc tổ chức Khảo sát Chỉ số hài lòng của HTX đối với Cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2022.

 

Với mục tiêu hoàn thành việc khảo sát, đánh giá chỉ số hài lòng của HTX đối với Cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2022 của các HTX trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt ít nhất 90% trở lên; để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 61/NQ-LMHTXVN ngày 24/2/2022 của BCH Liên minh HTX Việt Nam; Kế hoạch số 10/KH-UBKT về việc Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với Cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam.

 

Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã chủ động chỉ đạo Thành viên Tổ công tác 61 thực hiện rà soát, tổng hợp danh sách HTX, bao gồm cả các HTX thành viên và HTX chưa là thành viên đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, với đầy đủ các thông tin như: Tên đơn vị, họ và tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ (thôn/bản, xã/phường, huyện/TP), loại hình, năm thành lập, số lượng thành viên

Thành viên Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 61 báo cáo Kết quả rà soát danh sách HTX đang hoạt động theo địa bàn được phân công

 

 

Đến ngày 8/3/2023, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã cơ bản hoàn thành việc rà soát danh sách các HTX (bao gồm cả các HTX đã tham gia thành viên và HTX chưa tham gia thành viên) đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, để kịp thời tổng hợp và báo cáo với UBKT Liên minh HTX Việt Nam đảm bảo chính xác, chất lượng và kịp thời./.