Những điểm mới quan trọng của Luật Hợp tác xã năm 2023

0
182

Luật Hợp tác xã năm 2023 gồm 12 chương với 115 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. VnBusiness xin giới thiệu một số điểm mới quan trọng của Luật Hợp tác xã 2023.

anh tin bai

Nguồn: https://vnbusiness.vn/hop-tac-xa/nhung-diem-moi-quan-trong-cua-luat-hop-tac-xa-nam-2023-1094095.html?

 

 

Theo Vnbusiness