Quỹ TDND xã Châu Quế Hạ

0
528

Chủ tịch hội đồng quản trị Ông: Đoàn Quang Khuê

Điện Thoại: 3831241

Địa chỉ: xã Châu Quế Hạ, huỵên Văn Yên.

Ngành nghề kinh doanh: Nhận tiền gửi và cho vay.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here