Sẽ có thêm 1.600 hợp tác xã nông nghiệp trong năm 2023

0
204
Các HTX hoạt động không hiệu quả hoặc chờ giải thể cũng sẽ được xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật.
Bộ NN-PTNT dự kiến, năm 2023 sẽ thành lập mới 1.600 HTX nông nghiệp, nâng tổng số lên 22.500 HTX nông nghiệp. Trong đó, hơn 65% HTX nông nghiệp xếp loại tốt, khá. Cùng với đó là có trên 20.500 trang trại theo tiêu chí mới.
Bộ NN&PTNT sẽ hỗ trợ các HTX liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, thông qua sản xuất kinh doanh các sản phẩm chủ lực, ứng dụng công nghệ cao, áp dụng quy trình sản xuất có chứng nhận, kết nối thị trường. Đồng thời, đổi mới, nâng cao vai trò của các hội, hiệp hội trong tham gia trong xây dựng chính sách, điều hành thị trường, cung cấp thông tin, kết nối thị trường, làm cầu nối giữa doanh nghiệp và người sản xuất.
100% diện tích lúa ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã cơ giới hóa khâu làm đất. Ảnh: Gia Khang
100% diện tích lúa ở Bà Rịa – Vũng Tàu đã cơ giới hóa khâu làm đất. Ảnh: Gia Khang
Tăng cường liên kết giữa các HTX, hình thành các hiệp hội ngành hàng, liên hiệp HTX. Ngành nông nghiệp tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng, sản phẩm; phát triển các vùng sản xuất tập trung, gắn với công nghiệp chế biến, phát triển thương hiệu nông sản vùng, miền, địa phương phục vụ nhu cầu xuất khẩu.
Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bản chất, vị trí, vai trò của HTX nông nghiệp trong phát triển nông nghiệp nông thôn, ngành nông nghiệp sẽ đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp như chính sách phát triển nguồn nhân lực, đất đai, tài chính, tín dụng, khoa học – công nghệ, thị trường, kết cấu hạ tầng.
Bộ NN&PTNT cùng các địa phương đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp như rà soát, sắp xếp lại các HTX hoạt động không hiệu quả; xử lý dứt điểm các HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể và các HTX chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật; cơ cấu lại các HTX tín dụng, nhất là xử lý một số HTX tín dụng yếu kém.
Cùng với đó là tăng cường minh bạch trong quản lý nhà nước về HTX nông nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về HTX nông nghiệp…/.
Theo Cổng TTĐT Liên minh HTX Việt Nam