Tiếp tục đề xuất, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 phục vụ xác lập, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản của địa phương.

0
63

Ngày 22/5/2024 Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái ban hành Văn bản số 432/SKHCN-QLKH về việc tiếp tục đề xuất, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 phục vụ xác lập, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản của địa phương.

Xem chi tiết tại đây: CVdexuatnhiemvuKHCN xaclapquyenbaohoSHTT2024

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here