TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022

0
228

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn,vệ sinh lao động; Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Kế hoạch số 519/KH-BCĐTƯ ngày 04/3/2022 của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn,vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trung ương, Liên minh HTX Việt Nam hướng dẫn kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

 (Xem chi tiết tại đây)