Trạm Tấu có 600 ha khoai sọ

0
91

Tính đến tháng 6 năm 2023, toàn huyện Trạm Tấu đã có 600ha trồng khoai sọ, năng suất bình quân đạt 140 tạ/ha.

Với năng suất 140 tạ/ha, trừ chi phí ban đầu, mỗi héc-ta khoai sọ đem về cho nông dân Trạm Tấu trên 120 triệu đồng.

Với năng suất 140 tạ/ha, trừ chi phí ban đầu, mỗi héc-ta khoai sọ đem về cho nông dân Trạm Tấu trên 120 triệu đồng.

 

Trong những năm qua, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trọng tâm là chuyển đổi những diện tích lúa nương, ngô kém hiệu quả sang trồng khoai sọ. Với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các ngành chức năng trong huyện và sự hưởng ứng tích cực của người dân, diện tích trồng khoai sọ ở Trạm Tấu ngày càng tăng.
Đến nay, toàn huyện đã trồng 600 ha; tập trung nhiều ở các xã: Xà Hồ 100 ha, Bản Mù 130 ha, Bản Công 110 ha, Trạm Tấu 70 ha, Pá Hu 50 ha, Pá Lau 20 ha, Túc Đán 25 ha, Tà Xi Láng 30 ha….
Với năng suất bình quân 140 tạ/ha, trừ chi phí ban đầu, mỗi héc-ta khoai sọ đem về cho nông dân Trạm Tấu trên 120 triệu đồng, tạo nguồn thu nhập lớn cho nhân dân, giúp nhiều hộ đồng bào Mông vươn lên thoát nghèo.
Huyện đang tiếp tục rà soát, mở rộng diện tích khoai sọ nương, phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện đạt trên 1.000 ha; đồng thời xây dựng chuỗi tiêu thụ và xây dựng sản phẩm khoai sọ nương đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao.
Theo Báo Yên Bái