Trên 64 tỷ đồng khen thưởng các xã, thôn trong xây dựng nông thôn mới

0
70

Sau 2 năm triển khai Nghị quyết số 78 của HĐND tỉnh về quy định mức thưởng của tỉnh đối với xã, thôn (bản) trong xây dựng NTM trên địa bàn, giai đoạn 2021 – 2025, Yên Bái đã thực hiện thưởng đối với với 56 xã, 185 thôn (bản) có thành tích trong xây dựng NTM với tổng kinh phí thưởng trên 64 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái thưởng xã Mường Lai, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái thưởng xã Mường Lai, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

 

 

Tính đến ngày 15/11/2023, tỉnh thực hiện thưởng đối với 56 xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu với kinh phí trên 39 tỷ đồng; thưởng đối với 185 thôn (bản) được công nhận đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng.
Riêng trong năm 2023, tỉnh đã thưởng 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với tổng kinh phí 3,1 tỷ đồng; thưởng cho 13 thôn đạt NTM kiểu mẫu và 4 đạt NTM với tổng kinh phí thưởng 2,2 tỷ đồng.
Cùng với nguồn kinh phí do UBND tỉnh thưởng, nhân dân các địa phương đã đóng góp và vận động nguồn xã hội hóa được gần 13 tỷ đồng (bằng 20,2% trên tổng kinh phí thưởng) để thực hiện xây dựng các công trình phúc lợi, thiết chế văn hóa của xã, thôn. Tổng số công trình được triển khai thực hiện là 263 công trình, tổng kinh phí thực hiện trên 77 tỷ đồng, trong đó 105 công trình đã hoàn thành.
Việc thực hiện Nghị quyết số 78 của HĐND tỉnh Yên Bái đã góp phần khơi dậy tinh thần thi đua phấn đấu xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh, được người dân đồng tình, hưởng ứng, có sức lan tỏa sâu rộng trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hiện nay.
Thông qua thưởng công trình phúc lợi giúp các xã, thôn sau khi đạt chuẩn xây dựng NTM có thêm nguồn lực đầu tư vào các mục đích xây dựng cơ sở vật chất cho cộng đồng dân cư, huy động nguồn vốn đối ứng để thực hiện xây dựng mới hoặc nâng cấp các công trình phúc lợi tạo diện mạo mới cho địa phương ngày càng khang trang, sạch đẹp…
 Theo Báo Yên Bái

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here