Triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số khu vực trong Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái năm 2024

0
84

Quán triệt phương châm “Toàn dân, toàn diện” trong thực hiện Chuyển đổi số (CĐS) năm 2024 của tỉnh Yên Bái. Liên minh HTX tỉnh đã ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số trong khu vực Kinh tế tập thể (KTTT), nhằm đưa Chuyển đổi số tiếp tục lan toả mạnh mẽ và được thực hiện sâu rộng trong toàn khu vực.

 

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày ngày 27 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh Yên Bái về Chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Yên Bái năm 2024. Ngày 02/4/2024, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số trong khu vực Kinh tế tập thể tỉnh năm 2024, với mục tiêu xác định Chuyển đổi số là “chìa khóa” tạo động lực cho Kinh tế tập thể, HTX phát triển nhanh và bền vững, làm thay đổi tổ chức và quản trị hoạt động của HTX so với phương thức quản lý truyền thống; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX; Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ thông tin sâu rộng, nhằm nâng cao năng lực công tác và hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh và các phòng, đơn vị trực thuộc, cũng như quản lý, điều hành hoạt động của các đơn vị thành viên.

Giám đốc HTX Quế Khánh Thành Vũ Đình Khánh (người mặc áo xanh) và thành viên HTX ứng dụng công nghệ thông tin vào marketting quảng bá rộng rãi sản phẩm đến các thị trường trong và ngoài nước

 

 

 

Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024, Liên minh HTX tỉnh tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về Chuyển đổi số trong khu vực KTTT, HTX bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên Website Liên minh HTX tỉnh, Bản tin Kinh tế hợp tác hàng tháng, đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông ở Trung ương và địa phương để tuyên truyền sâu, rộng về Chuyển đổi số trong khu vực KTTT, HTX, Doanh nghiệp thành viên; Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị thành viên đưa sản phẩm lên các Sàn thương mại điện tử; Tổ chức từ 3-5 khóa tập huấn về: Kỹ năng số cơ bản, kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số cho cán bộ viên chức, người lao động trong cơ quan, cán bộ quản lý và thành viên các Hợp tác xã, Quỹ TDND, Doanh nghiệp thành viên; Tư vấn, hỗ trợ các Hợp tác xã, Quỹ TDND, Doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng Chuyển đổi số trong quản lý, hoạt động sản xuất, kinh doanh./.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here