Triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 trong khu vực Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái

0
369

Năm 2023, tỉnh Yên Bái chọn là năm “bứt phá trong chuyển đổi số”, để thực hiện mục tiêu này,  UBND tỉnh đã đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS), phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; ưu tiên nguồn lực để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt được trong thời gian vừa qua, từng bước hoàn thành các nhiệm vụ được giao thuộc các Chương trình, Chiến lược của Quốc gia, Đề án, Kế hoạch của các cơ quan Trung ương về chuyển đổi số; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 51- NQ/TU và Chương trình hành động số 15/CTr-UBND, Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của tỉnh, cụ thể: Đồng lòng, quyết tâm để triển khai Mô hình chuyển đổi số đặc trưng Yên Bái – Chuyển đổi số giúp người dân hạnh phúc hơn.

Ảnh minh hoạ

 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch chuyển đổi số CĐS) tỉnh Yên Bái năm 2023; Văn bản số 648/STTTT-CN&CQS ngày 25/4/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái về việc phối hợp triển khai Kế hoạch CĐS tỉnh Yên Bái năm 2023.

 

 

Ngày 26/4/2023, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số trong khu vực Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái năm 2023, với mục tiêu xác định Chuyển đổi số là “chìa khóa” tạo động lực cho Kinh tế tập thể, HTX phát triển nhanh và bền vững, làm thay đổi tổ chức và quản trị hoạt động của HTX so với phương thức quản lý truyền thống; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX; Đồng thời, việc ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, ứng dụng công nghệ thông tin sâu rộng, nhằm nâng cao năng lực công tác và hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh và các phòng, đơn vị trực thuộc, cũng như quản lý, điều hành hoạt động của các đơn vị thành viên.

Quỹ TDND Phường Nguyễn Thái Học thực hiện  CĐS theo hướng tích cực và hiệu quả

 

 

 

Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch CĐS năm 2023, Liên minh HTX tỉnh tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về CĐS trong khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên Website Liên minh HTX tỉnh, Bản tin Kinh tế hợp tác hàng tháng, đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông ở Trung ương và địa phương để tuyên truyền sâu, rộng về CĐS trong khu vực KTTT, HTX, Doanh nghiệp thành viên; Tư vấn, hỗ trợ các Hợp tác xã, Doanh nghiệp thành viên đưa sản phẩm lên các Sàn thương mại điện tử; Tổ chức từ 3-5 khóa tập huấn kỹ năng số cơ bản; kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số cho cán bộ viên chức, người lao động trong cơ quan, cán bộ quản lý và thành viên các Hợp tác xã, Quỹ TDND, Doanh nghiệp thành viên; Xây dựng “chợ sản phẩm trực tuyến” của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX, tổ hợp tác đối với thị trường trong nước và thế giới; Tư vấn, hỗ trợ các Hợp tác xã, Quỹ TDND, Doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, hoạt động sản xuất, kinh doanh./.