Ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử, đổi mới sinh hoạt Chi bộ

0
671

Trong kỳ sinh hoạt thường kỳ tháng 6/2023, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Yên bái đã ứng dụng phần mềm “Sổ tay Đảng viên điện tử” vào sinh hoạt. 100% cán bộ, đảng viên đã tham dự sinh hoạt chi bộ đầy đủ, đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị.

Toàn thể đảng viên Chi bộ Liên minh HTX tỉnh sử dụng ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ trên điện thoại thông minh

 

 

 

Công tác chuẩn bị cho buổi sinh hoạt được Cấp uỷ chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, các nội dung của buổi sinh hoạt Chi bộ được chuyển tải lên ứng dụng trước 2 ngày để đảng viên nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến trước và trong khi diễn ra cuộc họp, cụ thể như: Chương trình sinh hoat chi bộ; Dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 5, phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2023; Dự thảo Nghị quyết Hội nghị sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 6/2023.

 

Cùng với đó, Cấp uỷ Chi bộ đã hướng dẫn đầy đủ, nội dung, cách thức truy cập, sử dụng thành thạo các tính năng của phần mềm Sổ tay Đảng viên điện tử cho toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

 

Buổi sinh hoạt Chi bộ diễn ra nghiêm túc và đảm bảo các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng.

 

Tại buổi sinh hoat, đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Bí thư Chi bộ đánh giá tình hình tư tưởng, việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, quán triệt các Nghị quyết, văn bản của Đảng và của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Yên Bái, cụ thể: (1) Thông báo Kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ của BCH Trung ương Đảng, khóa XIII; (2) Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời Kêu gọi Thi đua ái quốc; (3) Đề cương tuyên truyền nội dung cơ bản Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; (4) Kết quả bước đầu xây dựng “Trường học hạnh phúc” trên địa bàn tỉnh Yên Bái; những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; (5) Đề cương tuyên truyền Nâng cao Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái; (6) Thông báo Kết luận số 60/KL-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái kết luận cuộc họp thành viên UBND tỉnh tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2023.

 

Các đồng chí đảng viên nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình tham gia thảo luận sôi nổi, tích cực.

 

Cuối buổi sinh hoat chi bộ, đảng viên của chi bộ đã thực hiện biểu quyết dự thảo Nghị quyết hội nghị sinh hoạt chi bộ tháng 6 và thực hiện chấm điểm kết quả buổi sinh hoạt chi bộ trực tiếp trên ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử.

 

Có thể thấy việc ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” vào sinh hoạt chi bộ không chỉ đem lại sức sống cho phần mềm này, mà còn góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ./.