Việc phát triển KTTT, HTX vùng dân tộc thiểu số và miền núi là rất cần thiết

0
169

Sáng ngày 1/12, tại tỉnh Thái Nguyên, Hội nghị phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi và xúc tiến thương mại cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) của Liên minh Hợp tác xã 28 tỉnh, thành phố năm 2022 do UBND tỉnh Thái Nguyên, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tham dự Hội nghị.

Khai mạc Tuần lễ Trưng bày, giới thiệu sản phẩm các hợp tác xã của 28 tỉnh, thành phố năm 2022

Trong khuôn khổ Hội nghị phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi và xúc tiến thương mại cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã của Liên minh Hợp tác xã 28 tỉnh, thành phố năm 2022, đã diễn ra Tuần lễ Trưng bày, giới thiệu sản phẩm các HTX của 28 tỉnh, thành phố năm 2022 ( từ ngày 1 – 4/12). Tại đây người dân có thể tham quan, mua sắm các sản phẩm đạt chuẩn OCOP nổi bật từ 28 tỉnh, thành phố của 150 HTX, doanh nghiệp tham gia trưng bày.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên cùng đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của các hợp tác xã bên lề Hội nghị

Tham dự Lễ cắt băng khai mạc Tuần lễ Trưng bày, giới thiệu sản phẩm có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Đổi mới Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Đỗ Nhân Đạo Ủy viên Ban thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái.

Lễ cắt băng khai mạc Tuần lễ Trưng bày, giới thiệu sản phẩm các HTX của 28 tỉnh, thành phố năm 2022 tại Thái Nguyên

Với đặc điểm kinh tế – xã hội, điều kiện tự nhiên và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; việc phát triển kinh tế tập thể, HTX là rất cần thiết, phù hợp với yêu cầu tổ chức sản xuất, tập quán, trình độ của vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), phù hợp với bản chất vì lợi ích chung của từng thành viên và cả cộng đồng, là cầu nối giữa kinh tế cá thể với thị trường, có khả năng tập trung đất đai và huy động các nguồn lực cung ứng và hỗ trợ cho thành viên, tạo sinh kế và thu nhập cho người dân; góp phần phát triển kinh tế – xã hội bền vững, xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng khu vực vùng đồng bào DTTS&MN.

                                                    Quang cảnh Hội nghị

Theo khảo sát của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đến cuối năm 2021, vùng DTTS&MN có 11.558 HTX, chiếm 42,4% tổng số HTX của cả nước, 35 liên hiệp HTX, 61.471 THT; số HTX hoạt động hiệu quả đạt 53%; có 601 HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, thu hút 3,7 triệu thành viên, tạo 1,1 triệu việc làm, giảm nghèo, ổn định chính trị – xã hội; các THT, HTX vùng DTTS&MN có vai trò hết sức quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH các địa phương, tạo việc làm, cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho thành viên và thị trường, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động; giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; quan hệ cộng đồng ở những nơi có HTX được cải thiện rõ rệt, tình làng nghĩa xóm, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên; thành viên các HTX gắn kết hơn với nhau, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, cải thiện đời sống văn hoá; tình hình trật tự xã hội, an ninh chính trị được giữ vững; xã hội ổn định, củng cố an ninh, quốc phòng vùng DTTS&MN.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề xuất một số kiến nghị nhằm phát triển nhanh, bền vững vùng DTTS&MN, như:

Một làtiếp tục nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện quy hoạch phát triển KT-XH trong vùng DTTS&MN gắn với quy hoạch tổng thể quốc gia theo hướng đồng bộ, toàn diện và lâu dài. Bên cạnh đó cần tạo sự đột phá về tổ chức và quản lý cùng với hoàn thiện cơ chế, chính sách, trong phát triển KT-XH vùng DTTS&MN theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX, nâng cao nhận thức và tư duy về phát triển kinh tế tập thể, HTX; vai trò và lợi ích của tổ chức HTX trong phát triển KT-XH; tổng kết, nhân rộng các HTX hoạt động có hiệu quả; đẩy mạnh truyền thông về HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị.

Ba là, tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS&MN, đặc biệt ưu tiên đào tạo cán bộ tại chỗ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý HTX; cần dành tỷ lệ hợp lý nguồn vốn đầu tư dạy nghề cho lao động bao gồm đào tạo nghề mới, đào tạo lại, bồi dưỡng ngắn hạn kiến thức và kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh.

Bốn là, huy động mọi nguồn lực của địa phương trong vùng DTTS&MN, cùng với nguồn lực đầu tư của trung ương và thu hút các thành phần kinh tế đến đầu tư trên địa bàn vùng DTTS&MN; phát triển các vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giữa các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX với các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước.

Năm là, phát triển thành lập HTX kiểu mới; đồng thời củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX để HTX thật sự là bà đỡ cho các hộ cho các thành viên và nhân dân. Tổng kết, nhân rộng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gắn với các Chương trình mục tiêu quốc gia; triển khai cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác của Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị đại biểu được lắng nghe một số bài tham luận chia sẻ về kinh nghiệm phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong khu vực kinh tế tập thể, HTX của đại diện lãnh đạo một số Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố; giám đốc một số HTX là đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó là chương trình Xúc tiến thương mại, Kết nối tiêu thụ sản phẩm cho khu vực kinh tế tập thể, HTX của Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố và Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác giữa các đơn vị tham gia kết nối.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

Đại biểu chụp hình lưu niệm cùng thành viên hợp tác xã là đồng bào dân tộc thiểu số

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm của các hợp tấc xã

Đồng chí Đặng Tiến Hùng, Phó Chánh Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi – Ủy Ban Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị

    Đồng chí Lê Kim Phúc, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị 

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác giữa doanh nghiệp và một số hợp tấc xã tham gia Hội nghị

Sản phẩm tiêu biểu được hợp tác xã mang đến trưng bày giới thiệu tại Tuần lễ Trưng bày, giới thiệu sản phẩm các hợp tác xã của 28 tỉnh, thành phố năm 2022