Yên Bái chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai hóa đơn điện tử

0
218

Từ ngày 1/4/2022, Yên Bái triển khai thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT), tiến tới ngừng phát hành hóa đơn giấy từ ngày 1/7.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở thành phố Yên Bái tham gia tập huấn về hóa đơn điện tử, chữ ký số.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở thành phố Yên Bái tham gia tập huấn về hóa đơn điện tử, chữ ký số.

 

Để việc triển khai HĐĐT đạt hiệu quả cao, Cục Thuế tỉnh chủ động tham mưu giúp tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai HĐĐT, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và Trung tâm Điều hành HĐĐT được đặt tại Cục Thuế tỉnh; đồng thời, xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai HĐĐT trong toàn ngành.
Theo đó, Cục Thuế tỉnh giao Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thu thập, xử lý dữ liệu, tuyên truyền cho NNT; thông báo thời gian triển khai HĐĐT cho các nhà cung cấp giải pháp HĐĐT đang triển khai cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh; tổ chức tiếp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT; hướng dẫn NNT thực hiện đăng ký sử dụng HĐĐT; tổng hợp báo cáo các vướng mắc về chính sách thuế liên quan đến HĐĐT.
Giao Phòng Nghiệp vụ – Dự toán – Pháp chế tham mưu giúp UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai HĐĐT, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; xây dựng kế hoạch triển khai HĐĐT, tham mưu thành lập trung tâm điều hành và công bố đường dây nóng tại Cục Thuế tỉnh, các chi cục thuế khu vực, chi cục thuế các huyện.
Giao Văn phòng Cục Thuế tỉnh chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc triển khai HĐĐT; giao Phòng Công nghệ thông tin hướng dẫn cán bộ thuế thực hiện quy trình quản lý HĐĐT, chuẩn bị cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin để triển khai HĐĐT, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai HĐĐT, tổng hợp tiến độ thực hiện của từng phòng, từng chi cục thuế, tổng hợp và giải quyết các vướng mắc liên quan đến phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin; các phòng thanh tra, kiểm tra, quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác, các chi cục thuế rà soát, phân loại NNT là đối tượng sử dụng các loại HĐĐT và trên cơ sở đó, thông báo đến từng NNT ngay từ ngày bắt đầu triển khai thực hiện, hướng dẫn NNT thực hiện đăng ký sử dụng HĐĐT, tiếp nhận và xử lý các nội dung liên quan đến sử dụng HĐĐT của NNT. Trên cơ sở kế hoạch được giao, các phòng, đơn vị trong toàn ngành thuế chủ động, tích cực triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả khả quan.
Ông Vũ Hồng Hải – Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ NNT cho biết: công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức như: ban hành công văn hướng dẫn, qua tin nhắn SMS, địa chỉ email của NNT, tập huấn, đối thoại trực tuyến… Thông qua đó, giúp NNT nắm bắt kịp thời về lợi ích của HĐĐT cũng như lộ trình triển khai, các quy định chính sách về HĐĐT để thực hiện đúng.
Là một trong những tổ chức được phép cung cấp dịch vụ HĐĐT cho NNT, Trung tâm Kinh doanh VNPT Yên Bái rất tích cực phối hợp với cơ quan thuế để việc triển khai HĐĐT đạt hiệu quả cao. Theo các đồng chí lãnh đạo của Trung tâm này cho biết: để hỗ trợ NNT, Trung tâm Kinh doanh VNPT Yên Bái đã bố trí cán bộ chuyên trách, cán bộ tư vấn bán hàng trực tiếp tại xã, phường, thị trấn…
Đối với NNT đang sử dụng dịch vụ HĐĐT theo Thông tư số 32 thì đến ngày 1/4 có thể lập HĐĐT theo quy định của Thông tư số 78 và việc chuyển đổi có thể được thực hiện rất nhanh chóng (chỉ diễn ra trong 1 ngày).
Đối với NNT chưa sử dụng dịch vụ HĐĐT, Trung tâm Kinh doanh VNPT Yên Bái đã triển khai nhân sự tới các địa phương để hỗ trợ; đồng thời, có cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ NNT trong việc thực hiện dịch vụ. Trung tâm Kinh doanh VNPT Yên Bái khẳng định, sẽ cung cấp giải pháp HĐĐT cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh một cách nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng với chi phí hợp lý nhất, bảo đảm đúng kế hoạch theo thông báo của cơ quan thuế.
Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho việc triển khai HĐĐT đã sẵn sàng. Hệ thống mạng, máy tính, máy chủ và phương tiện làm việc đã được ngành thuế chuẩn bị để công tác triển khai HĐĐT diễn ra thuận lợi nhất. Ngành thuế cũng đã chủ động tập huấn, đào tạo cho cán bộ, công chức trong toàn ngành các nội dung về HĐĐT; đồng thời, bố trí, sắp xếp nhân sự chuyên trách cho công tác triển khai HĐĐT.
Với sự chủ động chuẩn bị của ngành thuế cũng như các đơn vị liên quan, chắc chắn, công tác triển khai HĐĐT sẽ được bảo đảm thực hiện theo đúng lộ trình quy định với hiệu quả cao nhất.
Theo Báo Yên Bái