Yên Bái: Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai Kế hoạch “Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024”

0
94

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Yên Bái (14/04/1994 – 14/4/2024) và 78 năm Ngày HTX Việt Nam (14/04/1946 – 14/4/2024), Liên minh HTX tỉnh Yên Bái triển khai Kế hoạch “Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024”.

 

 

Tháng hành động vì HTX năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào, tiếp tục phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan Liên minh HTX tỉnh và cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các tổ hợp tác, HTX, Qũy tín dụng nhân dân, doanh nghiệp thành viên. Cùng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các sở, ngành quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh phát triển khu vực Kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX).

 

Tăng cường đối thoại, giới thiệu, quảng bá, kết nối giữa các tổ chức KTTT và thành viên với các cấp ủy, chính quyền Liên minh HTX tỉnh, các thành phần kinh tế khác; ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc và tôn vinh các HTX có sản phẩm tiêu biểu đóng góp cho sự phát triển khu vực KTTT, HTX của tỉnh.

Tháng hành động vì hợp tác xã thực hiện cả năm 2024, trong đó cao điểm từ ngày 29/3/2024 đến 29/4/2024

Tháng hành động vì hợp tác xã thực hiện cả năm 2024, trong đó cao điểm từ ngày 29/3/2024 đến 29/4/2024. (Ảnh: Cổng TTĐT)

 

 

Nội dung chính của Tháng hành động vì HTX năm 2024: Hoạt động truyền thông; Hoạt động xây dựng, phát triển tổ chức Liên minh HTX và củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX và phát triển thành viên; Tăng cường các hoạt động hỗ trợ HTX. Về Hoạt động truyền thông sẽ tuyên truyền về: Quá trình hình thành, phát triển kinh tế tập thể, HTX ở Việt Nam; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về HTX và sự ra đời của Ngày HTX Việt Nam (11/4); Nội dung, ý nghĩa của 02 bức thư (ngày 11/4/1946 và ngày 11/4/1964) của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về HTX; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX, trong đó tập trung Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Luật HTX năm 2023, Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; các quy định pháp luật có liên quan; các chủ trương, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, HTX của địa phương; Vai trò của HTX trong phát triển kinh tế – xã hội và vai trò nòng cốt thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, làm cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể, HTX; Tuyên truyền, phát động phong trào khởi nghiệp HTX, tuyên truyền nhân rộng các HTX tiêu biểu, các sản phẩm tiêu biểu của HTX, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; những mô hình kinh tế tập thể điển hình, có cách làm mới, sáng tạo và hoạt động hiệu quả.

 

Tháng hành động vì HTX năm 2024, tỉnh Yên Bái tổ chức các hoạt động chính như: Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX tỉnh Yên Bái (14/04/1994 – 14/4/2024); Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của các HTX, tổ hợp tác để tư vấn, hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị cùng nhiều hoạt động xuyên suốt trong năm 2024.

 

 

Nguồn: Tạp chí Doanh nghiệp hội nhập điện tử

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here