100% tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

0
170

Ngày 4-7, Bộ Tài chính cho biết, 100% tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Số lượng hóa đơn điện tử đã được phát hành là hơn 536,6 triệu hóa đơn.

 

 

Tính đến 24h ngày 30-6-2022, cả nước đã có 851.372 tổ chức, doanh nghiệp, chi nhánh (đạt 100% tổng số tổ chức, doanh nghiệp, chi nhánh đang sử dụng hóa đơn có nhu cầu đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử) và 65.576 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử, với số lượng hóa đơn điện tử đã được phát hành là trên 536,6 triệu hóa đơn.
Trong đó, tỷ lệ tại 57 tỉnh, thành phố triển khai hóa đơn điện tử trong giai đoạn II cụ thể như sau: Số lượng tổ chức, doanh nghiệp, chi nhánh đang sử dụng hóa đơn có nhu cầu đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đã đăng ký thành công trên hệ thống hóa đơn điện tử là 377.484 đơn vị, đạt 100%. Hộ cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC là 42.701 hộ, cá nhân kinh doanh. Tổng số lượng hóa đơn đã tiếp nhận và xử lý của 57 cục thuế là trên 109,3 triệu hóa đơn.
Liên quan đến hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế yêu cầu các tổ thường trực hóa đơn điện tử, từ trung ương đến các cục thuế địa phương trực 24/7 để kịp thời xử lý, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh về hóa đơn điện tử.
Theo Báo Yên Bái