27 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 12 – Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

0
96

CTTĐT – Tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thông qua 27 nghị quyết.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

 

 

(1) Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường kết nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (IC15).

 

(2) Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nộ i Bài – Lào Cai (IC15).

 

(3) Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

 

(4) Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối Tỉnh lộ 170 và Quốc lộ 70 với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (đoạn An Phú – Tân Nguyên – Mậu A).

 

(5) Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối Quốc lộ 32, Quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (IC12).

 

(6) Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Yên Bái.

 

(7) Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối Quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài – Lào Cai (IC14).

 

(8) Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái.

 

(9) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025, nguồn vốn ngân sách địa phương.

 

(10) Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 

 (11) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

 

(12) Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024.

 

(13) Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

 

(14) Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác và sửa đổi một số nội dung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác.

 

(15) Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất từ NSNN thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 – 2025 và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 

(16) Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi một số nội dung chi sử dụng nguồn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 

(17) Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác thoả thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 

(18) Nghị quyết quy định một số mức hỗ trợ đối với người cai nghiện bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc và đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 

(19) Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 

(20) Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 

(21) Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế đối với người dân thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2023 – 2025.

 

(22) Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái, từ năm học 2023 – 2024 đến hết năm học 2025 – 2026.

 

(23) Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thô ng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến hết năm học 2023 – 2024.

 

(24) Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 

(25) Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024.

 

(26) Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh.

 

(27) Nghị quyết về kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

 

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái