Chi bộ Liên minh HTX tỉnh: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

0
110

Ngày 6/7, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm cần lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2023 và sinh hoạt chuyên đề Quý 3/2023. Dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Chi bộ, cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị Chi bộ

 

 

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Bí thư Chi bộ đã quán triệt tới cán bộ, đảng viên các Nghị, quyết. văn bản của Đảng các cấp: (1) Bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; (2) Văn bản số 1407-CV/TU, ngày 17/6/2023 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự và rà soát các vụ việc phức tạp trên địa bàn tỉnh; (3) Văn bản số 903-CV/ĐUK, ngày 15/6/2023 về triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh (KL số 51-KL/TW; CV số 1298-CV/BCĐ về Thông tin đối ngoại của Tỉnh ủy; (4) Về Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV; (5) Tuyên truyền Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945 30/6/2023); (6) NQ số 58/NQ-CP, ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp hỗ trợ DN chủ động thích ứng, phục hồi nhanh phát triển bền vững đến năm 2025.

 

Hội nghị đã dành thời gian tập trung đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo của Chi bộ trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, Chi bộ đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các việc làm tập trung hướng về các đơn vị thành viên, trong thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 35 của Tỉnh ủy.

 

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 -2028, kịp thời quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho đoàn viên. Duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, đặc biệt đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề trong quý 1, quý 2 với các nội dung: Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2023) và Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh nhật Bác 19/5 /1989 -19/5/2023.

 

Cùng với đó, với quyết tâm chính trị cao, Chi bộ đã lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đó là: Lãnh đạo cơ quan Liên minh HTX tỉnh hoàn thành khá toàn diện Kế hoạch 6 tháng đầu năm các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ và việc thực hiện Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, trong đó có chỉ tiêu, nhiệm vụ đã vượt Kế hoạch cả năm 2023, đó là: Chủ trì tư vấn thành lập mới được 38 HTX đạt 126,6% Kế hoạch năm (CTHĐ 135 giao 30 HTX); đồng thời phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố thành lập mới 07 HTX.Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, thực hiện tốt 7 nhiệm vụ chung được Tỉnh giao tại Chương trình hành động số 135 và thực hiện tốt các Chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động phát triển KTTT, HTX đã ký kết.

 

Bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, thành viên, người lao động và Nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Kinh tế tập thể, HTX, nhất là HTX kiểu mới; Chi bộ cũng lãnh đạo cơ quan Liên minh HTX làm tốt công tác định hướng, tư vấn, dẫn dắt và hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể, hợp tác xã, góp phần đưa Kinh tế tập thể tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

 

 

Buổi chiều 6/7/2023, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý 3/2023, với nội dung trọng tâm: Nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.”

 

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Cấp uỷ chi bộ đã quán triệt các văn bản của Đảng:

– Kế hoạch 190-KH/ĐUK ngày 12/4/2023 của Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh về việc Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Giới thiệu Tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng;

 

– Chỉ thị số19/CT-TTg ngày 3/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh CĐS trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX; Văn bản số 1853/UBND-TH ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh Yên Bái về việc triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg.

 

 

Cuối buổi sinh hoạt Chi bộ, đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Bí thư Chi bộ đã công bố  và trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Trần Thế Tuấn. Đồng thời, đồng chí Bí thư Chi bộ đã quán triệt, giao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Thế Tuấn và toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ luôn tiếp tục tích cực rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là tấm gương sáng, tiên phong gương mẫu và đi đầu trong mọi công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ Liên minh HTX tỉnh trong sạch, vững mạnh./.