Ban quản lý Chương trình FFF II – Hội Nông dân tỉnh bàn giao Quỹ tín dụng xanh cho các hợp tác xã, tổ hợp tác

0
194

Trong 2 ngày 30 và 31/7, Ban quản lý Chương trình FFF II – Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức bàn giao Quỹ tín dụng xanh cho các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) tham gia Chương trình FFF.

 

 

Ban quản lý Chương trình FFF II đã bàn giao Quỹ tín dụng xanh cho HTX Dịch vụ tổng hợp xã Tân Đồng; Quỹ tín dụng xanh cho HTX môi trường và dịch vụ nông nghiệp xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên; bàn giao Quỹ tín dụng xanh cho 2 THT thôn Tân Phong và Đông Ké, xã Tân Nguyên. Mỗi quỹ tín dụng xanh được Ban quản lý Chương trình FFF II hỗ trợ 10 triệu đồng.
Ban quản lý Chương trình FFF II  bàn giao Quỹ tín dụng xanh cho Tổ hợp tác thôn Tân Phong, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình
Cùng với đó, Ban quản lý Chương trình FFF II đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế cho 2 hộ hội viên nông dân tham gia xây dựng mô hình rừng gỗ lớn tại xã Tân Nguyên.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ các hộ nông dân, HTX, THT tiếp tục phát triển sản xuất; xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển rừng và trang trại, rừng gỗ lớn, phát triển sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.
Ban quản lý Chương trình FFF II – Hội Nông dân tỉnh Yên Bái thăm mô hình ươm cây giống của HTX Bình Minh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình
Cũng trong chương trình, Ban quản lý Chương trình FFF II – Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã tham dự cuộc họp đánh giá giữa kỳ dự án nhỏ FFF của HTX Nông lâm nghiệp Bình Minh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.
Theo Báo Yên Bái