Yên Bái: Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển và Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

0
325

Chiều 29/7/2022, Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh (Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể) lần thứ 32, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Yên Bái lần thứ 5 (Khóa VI) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 

Đồng chí Trương Thị Lan – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư (Cơ quan thường trực BCĐ Kinh tế tập thể tỉnh; đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Phó Ban chỉ đạo KTTT tỉnh, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các đồng chí Ủy viên BCH, UBKT Liên minh HTX tỉnh khóa VI, Lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị, thành phố trong tỉnh, đại diện một số HTX, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

 

 

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thành lập mới 44 hợp tác xã (HTX), đạt 73,3% kế hoạch phát triển KTTT năm 2022 (60 HTX), đạt 55% chỉ tiêu Tỉnh giao tại Chương trình hành động số 56-Ctr/TU lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 (80 HTX). Hiện toàn tỉnh có 610 HTX, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021 (552 HTX) với 30.544 thành viên. Tổng vốn Điều lệ: 1.359,6 tỷ đồng; doanh thu bình quân khoảng 945 triệu đồng/HTX; lợi nhuận bình quân khoảng 203 triệu đồng/HTX; thu nhập bình quân người lao động 4,83 triệu đồng/người/tháng; nộp Ngân sách 19,4 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021.

 

Về Tổ hợp tác (THT), 6 tháng toàn tỉnh thành lập mới 287 THT, đạt 114,8 % Kế hoạch phát triển KTTT năm 2022 (250 THT), đạt 95,7% chỉ tiêu Tỉnh giao tại Chương trình hành động số 56-Ctr/TU (300 THT). Nâng tổng số Tổ hợp tác toàn tỉnh lên 5.930 THT, với trên 29.600 thành viên.

 

Có thể khẳng định, Kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Yên Bái nhìn chung đã có tín hiệu phục hồi tích cực sau đại dịch Covi-19. Các tổ chức KTTT có đổi mới về tổ chức và hoạt động; khẳng định rõ hơn về vai trò, vị trí của HTX trong nền kinh tế, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động, đóng góp vào Ngân sách Nhà nước, góp phần quan trọng để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của tỉnh.

Đ/c Đỗ Nhân Đạo – Phó Trưởng BCĐ KTTT tỉnh, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh báo cáo hoạt động của BCĐ Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT tỉnh 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

 

 

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh, BCH Liên minh HTX tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như việc triển khai xây dựng các mô hình HTX theo chuỗi giá trị và xử lý các HTX ngừng hoạt động kéo dài chưa thực sự hiệu quả; công tác phối hợp hoạt động giữa các thành viên BCĐ KTTT, Ban Chấp hành Liên minh HTX có lúc chưa thường xuyên. Số lượng HTX, THT tăng nhanh, song có một số HTX quy mô còn nhỏ lẻ, nội lực yếu, thiết bị, công nghệ lạc hậu; mô hình liên doanh, liên kết còn hạn chế, chất lượng sản phẩm còn thiếu sức cạnh tranh, chuyển đổi số trong khu vực KTTT, HTX của tỉnh đang trong giai đoạn bước đầu và diễn ra còn chậm, gặp nhiều khó khăn.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các HTX, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề như: Tiếp tục có chính sách hỗ trợ HTX tham gia chuỗi giá trị; tăng cường các giải pháp xúc tiến thương mại, hỗ trợ HTX trong tiêu thụ sản phẩm; kịp thời giải ngân kinh phí hỗ trợ cho các HTX theo các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT của tỉnh; đồng thời các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ để xử lý các HTX ngừng hoạt động chưa tổ chức hoặc giải thể theo Luật HTX 2012…

Đồng chí Trương Thị Lan – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo KTTT tỉnh chủ trì thảo luận tại Hội nghị

 

 

Thời gian tới, để Kinh tế tập thể tỉnh phát triển nhanh và bền vững, các sở, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ để tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp thực hiện Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể giai đoạn 2021 – 2025; tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành và thực hiện các Chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20/NQ-TW, ngày 16/6/2022 BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới. Tiếp tục nghiên cứu, tích cực đề xuất cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa, hoàn thiện Luật Hợp tác xã sửa đổi và các văn bản hướng dẫn phù hợp với điều kiện thực tiễn.

 

 

Các huyện, thị xã, thành phố rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể cấp huyện nhằm nâng cao nhận thức, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết 20; kịp thời hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc của HTX.

 

Thành viên Ban Chỉ đạo KTTT tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu cho Ban Chỉ đạo về cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, tăng cường hiệu quả công tác phối hợp trong quá trình chỉ đạo, triển khai.

Các tổ chức KTTT cần đổi mới hơn nữa trong công tác sản xuất, kinh doanh, tăng cường nội lực tại chỗ và nguồn lực từ các thành viên, tăng cường liên kết, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển./.