Bộ chỉ tiêu đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái

0
229

CTTĐT – Vừa qua, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Bộ chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi số gồm: 40 chỉ tiêu được chia ra thành 3 nhóm: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Ảnh minh họa.

 

 

 

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái