Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II

0
377

Vừa qua, Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II, năm 2022. Nội dung sinh hoạt chuyên đề gồm: Kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 -19/5/2022 – 2 lần sinh nhật đặc biệt của Người 19/5/1946 – 19/5/1969 và Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII.

 

Tham gia buổi sinh hoạt có các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên của Chi bộ.

 

 

Đây là dịp để tập thể Chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên của Chi bộ Liên minh HTX tỉnh nói riêng và toàn thể dân tộc Việt Nam ôn lại thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới…, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

 

Học tập và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ sẽ cố gắng học tập, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, hiệu quả.

 

 

Tiếp đó, Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII: Từ ngày 4 -5/2022 đến ngày 10/5/2022, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về những vấn đề lớn, khó và hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu bao gồm: (1) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; (2) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; (4) Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; (5) Đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (6) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; (7) Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII (8) Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021; (9) Báo cáo chuyên đề “Xung đột Nga – Ukraine”: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra” và một số vấn đề quan trọng khác.

 

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề Quý II/2022, toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời được cập nhật chính xác, kịp thời về những chủ trương, đường lối, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước từ đó nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị, vận dụng, cụ thể hóa các chủ trương, quyết sách đó vào nhiệm vụ cụ thể của Cấp ủy, cơ quan và mỗi cá nhân để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh./.