CHÍNH SÁCH NỔI BẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ 10/02/2014

0
463

    Từ ngày 10/02/2014 có nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, tiêu biểu như hỗ trợ các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn…

    Từ ngày 10/2, nhà đầu tư có dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, khu vực nông thôn sẽ được hỗ trợ các khoản sau:
    – 50% chi phí quảng cáo và sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng; 
    – 50% kinh phí tham gia triển lãm hội chợ trong nước;
    – 70% kinh phí đào tạo nghề trong nước;
    –  70% kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới do DN chủ trì hoặc do DN mua bản quyền công nghệ để phục vụ dự án.
Nội dung này được quy định tại Nghị định 210/2013/NĐ-CP .

Lĩnh vực Giao Thông Vận Tải
    Từ ngày 10/2, Mức trích của DN bảo hiểm từ doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hàng năm vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới sẽ còn 1% (thay cho mức cũ là 2%).
    Nội dung này được quy định tại Nghị đinh 214/2013/NĐ-CP .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here