CÔNG VĂN SỐ 1216/BCĐ-CV NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA BAN CHỈ ĐẠO KTTT TỈNH VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 56-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ”

0
502

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here