LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

0
472

     Sáng ngày 4/7/2014, Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh lần thứ 16, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh lần thứ 4 (khóa IV) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, đồng thời tổng kết các chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX với các sở, ban, ngành, đoàn thể giai đoạn 2010-2014. Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên – Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.  

Đông chí Hoàng Xuân Nguyên phát biểu chỉ đạo Hội nghị


     6 tháng đầu năm 2014, Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh đã tập trung chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, trọng tâm là công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; công tác tư vấn hỗ trợ các HTX và doanh nghiệp thành viên tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với HTX trong sản xuất kinh doanh, giúp các thành viên tiếp cận các chính sách của nhà nước về vốn, về đào tạo nâng cao trình độ cán bộ. Khu vực kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm duy trì và phát triển ổn định, đến nay trên địa bàn tỉnh có 330 HTX thu hút gần 41 ngàn thành viên tham gia với số vốn hoạt động trên 831 tỷ đồng, hoạt động của 2.500 tổ hợp tác thu  hút trên 9.000 thành viên và trên 20 ngàn lao động.

     Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Hoàng Xuân Nguyên xác định nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới cần rà soát nội dung phát triển kinh tế tập thể phù hợp với thực tế, củng cố và kiện toàn ban chỉ đạo cấp huyện và cấp xã, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Chấp hành trên từng cương vị công tác phải làm tốt công tác chỉ đạo, hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển .   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here