DANH SÁCH HỢP TÁC XÃ TẠI HUYỆN YÊN BÌNH

0
619

DANH SÁCH CÁC HTX HUYỆN YÊN BÌNH ĐANG HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT HTX 2012

 

STT

Tên HTX


 địa
 bàn

Địa chỉ

Ngành nghề kinh doanh

Thành
viên LM

Giám đốc

1

HTX SX Chế biến chè Hương lý

HYB

T.T Yên Bình-H.Yên Bình

Chế biến chè

Thành viên

Lương Ngọc Chiểu

2

HTX Trường Xuân

HYB

Xã Tân Hương, huyện Yên Bình

Chế biến chè

Thành viên

Phạm Thanh Xuân

3

HTX dịch vụ chế biến chè Tân Hương

HYB

Xã Tân Hương, huyện Yên Bình

Chế biến chè

Thành viên

Tạ Minh Duật

4

HTX DVTH xã Mông Sơn

HYB

Xã Mông sơn-H.Yên Bình

NN, DVNN

Thành viên

Đỗ Xuân Thịnh

5

HTX DVTH X.Tân Nguyên

HYB

UBNDxã Tân Nguyên-H.Yên Bình

NN, DVNN

Thành viên

Hoàng Thăng Long

6

HTX CSSK CĐ Minh Thành

HYB

Tổ3 TT Yên Bình-H.Yên Bình

khác

Thành viên

Nguyễn Thị Minh Thành

7

HTX NN Bạch Hà

HYB

Xã Bạch Hà-H.Yên Bình

NN, chế biến

Không

Phạm V Tuyến

8

HTX khai thác đá Tân Minh

HYB

Xã Mông Sơn-H.Yên Bình

CN, Khai khoáng, CB

Thành viên

Mai Duy Hướng

9

HTX CK dân dụng Huy Hùng

HYB

Tổ 13-T.T Yên bình-H.Yên bình

CN, Khai khoáng, CB

Thành viên

Bùi Đức Huy

10

HTX Trường Vũ X.Tân Hương

HYB

Xã Tân Hương-H.Yên bình

NN, chế biến

Thành viên

Trịnh Công Trụ

11

HTX khai thác cát sỏi Sông Chảy

HYB

Xã Hán Đà-H.Yên Bình

CN, Khai khoáng, CB

Thành viên

Nguyễn Q. Định

12

HTX Thuỷ Sơn

HYB

Xã Mông Sơn-H.Yên bình

CN, Khai khoáng, CB

Thành viên

Lương Xuân Thiện

13

HTX Hoàng Nam

HYB

TT Yên Bình-H.Yên Bình

Chế biến NLS

Thành viên

Nguyễn Hữu Nam

14

HTX DVTH Hoa Lan

HYB

Xã Tân Nguyên- H.Yên Bình

NN, DVNN

Thành viên

Vương Văn Hà

15

HTX Thanh Yên

HYB

Tổ 18, TT Yên Bình, H.Yên Bình

NN, chế biến

Thành viên

Mai Trung Tuyến

16

HTX SX xây lắp cầu cống, đường GT

HYB

Xã Đại Minh-H.Yên Bình

XD

Không

Phạm Văn Hiến

17

HTX Hoàng Anh

HYB

Xã Bảo ái, H. Yên Bình

NN, DVNN

Thành viên

Bùi Thị Nam Phương

18

HTX Quyết Tiến

HYB

Tổ 14TT Yên Bình, H.Yên Bình

XD

Thành viên

Phạm Quyết Tiến

19

HTX Hà Phương

HYB

Tổ 19, TT Yên Bình, H.Yên Bình

Vận tải hàng hóa, hành khách

Không

Nguyễn Văn Hiệp

20

HTX DVTH Trường Thuận

HYB

Xã Vĩnh Kiên-H.Yên Bình

CN, Khai khoáng, CB

Thành viên

Bùi Đức Thuận

21

HTX Hoàng Nhâm

HYB

TT Yên Bình, huyện Yên Bình

DVTM

không

Hoàng Thị Nhâm

22

Quỹ TDND xã Bảo ái

HYB

Xã Bảo Ái-H.Yên bình

Nhận tiền gửi và cho vay

Thành viên

Nguyễn Công Nghiệp

23

Quỹ TDND TT Yên Bình

HYB

TT Yên Bình-H.Yên Bình

Nhận tiền gửi và cho vay

Thành viên

Mã Tiến Học

24

HTX Dược liệu Tiến thành

HYB

Tổ2 TT Yên Bình-H.Yên Bình

NN, chế biến

Thành viên

Lương Thị Hải

25

HTX Bảo Ngọc

HYB

Thôn ngòi Khang xã Bảo Ái

CN, Khai khoáng, CB

Thành viên

Nghiêm Văn Thật

26

HTX khai thác,vận chuyển đá Đức Giang

HYB

tổ 14B -TT Yên Bình

CN, Khai khoáng, CB

Không

Phạm Đức Giang

27

HTX DVTH An Thành

HYB

Thôn Đào Kiều- xã Thịnh Hưng

NN, chế biến

Thành viên

Lê Tiền Phương

28

HTX DVNN Văn Lãng

HYB

thôn 6 xã Văn Lãng- huyện Yên Bình

NN, DVNN

Thành viên

Ngô Văn Hải

29

HTX chăn nuôi tổng hợp xã Hán Đà

HYB

UBND xã Hán Đà – huyện Yên Bình – tỉnh Yên Bái

NN, DVNN

Thành viên

Trần Tường

30

HTX dịch vụ nông nghiệp Bảo Ái

HYB

Thôn Ngòi Nhầu, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình

DVNN

Không

Nguyễn Thị Liên

31

HTX thương mại DV trồng rừng Đất Ngọc

HYB

Xã Xuân Long-H.Yên Bình

Trồng cây ăn quả, CN

Không

Bùi Hồng Phương

32

HTX nuôi trồng thủy sản Hồ Thác Bà

HYB

Thôn Ao Khoai, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình

Nuôi trồng thủy sản nội địa

Không

Đỗ Thị Huyền

33

Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ Hợp Tiến

HYB

Thôn 1, xã Văn Lãng, huyện Yên Bình

Chăn nuôi lợn, gia cầm

Thành viên

Nguyễn Như Ninh

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here