DANH SÁCH HỢP TÁC XÃ TẠI HUYỆN MÙ CANG CHẢI

0
666

DANH SÁCH CÁC HTX HUYỆN MÙ CANG CHẢI  ĐANG HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT HTX 2012

 

STT

Tên HTX

Mã địa bàn

Địa chỉ

Ngành nghề kinh doanh

Thành viên LM

Giám đốc

1

HTX VLXD Suối Nậm Kim

HMCC

Tổ 9-TT H.MCC

CN, Khai khoáng, CB

Thành viên

Lò Văn Tiến

2

HTX Đại Thành

HMCC

Xã Hồ Bốn-H.Mù Cang Chải

CN, Khai khoáng, CB

Không

Lìm Văn Hòa

3

HTX Đoàn Kết Hội CCB

HMCC

Xã Nậm Có-H. MCC

Chế biến NLS

Thành viên

Hoàng Thị Tiện

4

HTX Hồng Loan

HMCC

TT huyện Mù Cang Chải

CN, Khai khoáng, CB

Thành viên

Hoàng Mạnh Hồng

5

HTX Sơn Tra

HMCC

Tổ 2 TT huyện MCC

CN, Khai khoáng, CB

Thành viên

ĐoànThị Phương

6

HTX Thuật Hà

HMCC

Tổ 6 TT Mù Cang Chải

CN, Khai khoáng, CB

Không

Trần Khắc Thuật

7

HTX Luân Thoa

HMCC

Thị tứ Ngã ba Kim-x.Púng Luông

XD

Thành viên

Đỗ Thị Thoa

8

HTX XD và TM Thái Bình

HMCC

Tổ 2-TT huyện MCC

XD

Thành viên

Ngô Quang Thường

9

HTX Quyết Thắng

HMCC

TT huyện Mù Cang Chải

DVTM

Thành viên

Phạm Văn Toàn

10

HTX Xây dựng Song Huyền

HMCC

Tổ 1 thị trấn MCC

XD

Thành viên

Nguyễn Thế Song

11

HTX DVNN chăn nuôi thủy sản Minh Phú

HMCC

bà Hoàng Thị Hoạt ,Tổ 4, thị trấn MCC

Nuôi trồng thủy sản nội địa,chăn nuôi trâu, bò,lợn,

gia cầm

Thành viên

Nguyễn Ngọc Minh

12

HTX DVNN TH Mùa Vàng

HMCC

Ông Phạm Văn Hùng, tổ 4, TT MCC

DVNN

Không

Đỗ Văn Hiệp

13

HTX XD và DVNN tổng hợp Mù Cang Chải

HMCC

Nhà ông Nguyễn Văn Toản, bản Dế Xu Phình, xã Dế Xu Phình, MCC

XD

Không

Nguyễn Văn Toản

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here