DANH SÁCH HỢP TÁC XÃ TẠI HUYỆN TRẠM TẤU

0
608

DANH SÁCH CÁC HTX HUYỆN TRẠM TẤU ĐANG HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT HTX 2012

 

STT

Tên HTX

Mã địa bàn

Địa chỉ

Ngành nghề kinh doanh

Thành viên LM

Giám đốc

1

HTX tiểu thủ công nghiệp

HTT

T.T Trạm Tấu -H.Trạm Tấu

CN, Khai khoáng, CB

Không

Lê Xuân Thắng

2

HTX SXKDDVTH H. Trạm Tấu

HTT

Khu III – TT Trạm Tấu-H.T.Tấu

Chế biến NLS

Thành viên

Phan Thế Khang

3

HTX mộc DDTCN Hiên Bình

HTT

Khu II TT Trạm Tấu

Chế biến NLS

Thành viên

Trịnh xuân Hiên

4

HTX SXKDVLXD Trạm Tấu

HTT

Khu III TT Trạm Tấu

CN, Khai khoáng, CB

Thành viên

Huỳnh Quang Thái

5

HTX Hương Chanh

HTT

Xã Hát Lừu-H.Trạm Tấu

CN, Khai khoáng, CB

Không

Lò Văn Chanh

6

HTX NLS Trạm Tấu

HTT

Km 14 xã Trạm Tấu

– huyện Trạm Tấu

Chế biến NLS

Thành viên

Lầu A Vảng

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here