Đoàn công tác của Liên minh HTX tỉnh Yên Bái làm việc với Cấp ủy, chính quyền xã Trạm Tấu

0
422

Tiếp tục công tác phụ trách, giúp đỡ xã Trạm Tấu (xã được tỉnh giao phụ trách, giúp đỡ), sáng ngày 25/7 Đoàn công tác của Liên minh Hợp tác xã tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Hữu – Phó Chủ tịch Thường trực dẫn đầu đã có buổi làm việc với Cấp ủy, chính quyền xã Trạm Tấu về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu năm đến nay; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022.

 

 

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, công tác xóa đói, giảm nghèo, tình hình phát triển kinh tế tập thể tại địa phương… để phối hợp với Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện Trạm Tấu nắm bắt, tổng hợp những hạn chế, khó khăn, vướng mắc của địa phương kịp thời báo cáo, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng với tình hình thực tiễn ở cơ sở.

 

 

Từ đầu năm 2022 đến nay, Cấp ủy và chính quyền xã Trạm Tấu đã chủ động, linh hoạt, triển khai đồng bộ các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo khá toàn diện nhiệm vụ chính trị; 6 tháng đầu năm 2022, xã đã có 15/35 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch, 07/35 chỉ tiêu đạt trên 70% kế hoạch, 8 chỉ tiêu đạt 50% trở lên, một số chỉ tiêu đang thực hiện chưa đánh giá.

 

 

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng lãnh đạo sát sao, quán triệt và triển khai học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Chi bộ trực thuộc, đại hội Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027.

 

 

Công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo có nhiều đổi mới, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Mông ăn chung một tết vào dịp Tết nguyên đán, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân mô hình dân vận khéo trong việc vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình, không cưới tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, không di dịch cư tự do. Các hoạt động tôn giáo được thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

 

Đặc biệt, bám sát mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022 của tỉnh (là 4.04% hộ nghèo so với năm 2021 (giảm 8.698 hộ). Thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao cho Liên minh HTX tỉnh vận động, hỗ trợ, giúp đỡ 15 hộ thoát nghèo tại xã Trạm Tấu. Chủ động thực hiện nhiệm vụ, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai vận động các tổ chức, cá nhân cùng chung sức, đồng lòng giúp đỡ các hộ thoát nghèo theo chỉ tiêu được giao; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cấp ủy, chính quyền xã Trạm Tấu rà soát, nắm bắt cụ thể nhu cầu, nguyện vọng của từng hộ nghèo cho sát, đúng với thực tế để chỉ đạo thực hiện giảm nghèo hiệu quả, bền vững, từng bước nâng cao đời sống cho người dân và sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã Trạm Tấu đạt chuẩn nông thôn mới.

 

 

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022, Đoàn Công tác của Liên minh HTX tỉnh đề nghị Cấp ủy, chính quyền xã Trạm Tấu tiếp tục đoàn kết, thống nhất, bổ sung thêm các nhiệm vụ, đưa ra các giải pháp linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 còn đạt thấp hoặc chưa đánh giá toàn diện như: Chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn, chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, việc xây dựng nông thôn mới…Cùng với đó tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, phấn đấu năm 2022 xã Trạm Tấu là một trong các địa phương của huyện Trạm Tấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.