Đồng chí Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái dự Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân xã Trạm Tấu

0
220

Ngày 22/12/2022, Hội đồng nhân dân xã Trạm Tấu khóa XVIII, tổ chức kỳ họp thứ 5, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022, thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

  Dự chỉ đạo Kỳ họp có đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái (cơ quan được Tỉnh ủy phân công theo dõi, phụ trách, giúp đỡ xã) và đại diện lãnh đạo huyện Trạm Tấu cùng tham dự kỳ họp.

Quang cảnh Kỳ họp

 

 

Trong năm 2022, với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Trạm Tấu và sự theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của Cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã, tình hình kinh tế – xã hội của xã Trạm Tấu tiếp tục phát triển, đã có 20/35 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 14/35 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, một số chỉ tiêu tăng trưởng tích cực như: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, giá trị sản xuất công nghiệp, số lao động được tạo việc làm mới; công tác xóa đói, giảm nghèo được triển khai đồng bộ, đúng đối tượng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

 

Hoạt động của Hội đồng nhân dân xã tiếp tục được đổi mới, nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng được quyết định. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được coi trọng, có tác động thiết thực nâng cao ý thức trách nhiệm giải trình và minh bạch hóa hoạt động của chính quyền.

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân các dân tộc xã Trạm Tấu với những thành tựu nổi bật mà Xã đã đạt trong năm 2022, đó là: Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đặc biệt công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững đạt kết quả nổi bật, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm; đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện, niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước ngày càng cao.

Cùng với đó, với nhiệm vụ được Tỉnh ủy phân công theo dõi, phụ trách, giúp đỡ xã Trạm Tấu, Liên minh HTX tỉnh đã luôn đồng hành, cùng vào cuộc với Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong xã với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội nói chung và phát triển Kinh tế tập thể nói riêng.

 

Đặc biệt năm 2022, Liên minh HTX tỉnh đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giúp đỡ giảm nghèo bền vững tại xã Trạm Tấu, với việc kêu gọi, vận động, kết nối các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh quyên góp được trên 300 triệu đồng để hỗ trợ, giúp đỡ giảm nghèo bền vững, riêng đối với xã Trạm Tấu đã hỗ trợ bằng kinh phí là 170 triệu và những hành động, việc làm cụ thể và thiết thực như: Hỗ trợ lợn giống bản địa để bà con chăn nuôi phát triển sinh kế, hỗ trợ thiết bị, vật liệu để làm nhà vệ sinh tự hoại và cứng hóa nền nhà, kinh phí và vật liệu để làm đường giao thông nối từ Nhà Văn hóa thôn đến chòm dân đặc biệt khó khăn nhất thuộc thôn Tấu Trên của xã Trạm Tấu, hỗ trợ trang, thiết bị và kinh phí cho các em học sinh các Trường học trên địa bàn xã Trạm Tấu… với tổng giá trị bằng tiền và hiện vật trên 170 triệu đồng. Kết quả, năm 2022, đã hỗ trợ, giúp đỡ 27 hộ nghèo xã Trạm Tấu thoát nghèo đạt 180% Kế hoạch (kế hoạch: giúp 15 hộ thoát nghèo).

 

Năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, với những thời cơ, thuận lợi mới, đan xen không ít khó khăn, thách thức. Đồng chí Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đề nghị Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND xã Trạm Tấu tiếp tục phấn đấu, nỗ lực lớn đề ra những nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, sát thực tiễn để tổ chức thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, đưa xã Trạm Tấu tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, trở thành xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại Kỳ họp thứ 5 HĐND xã Trạm Tấu

 

 

Kỳ họp thứ 5 HĐND xã Trạm Tấu đã thông qua và biểu quyết các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế  – xã hội năm 2023, trong đó có Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội xã Trạm Tấu năm 2023; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2023; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND xã Trạm Tấu năm 2023…

 

Ngay sau kỳ họp, xã Trạm Tấu sẽ tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 5, HĐND xã khóa XVIII về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023./.