Liên minh HTX tỉnh thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy

0
159

Theo Chương trình hành động 56 của Tỉnh ủy năm 2022, Liên minh HTX được giao thực hiện 6 nhiệm vụ chung của Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể và 03 chỉ tiêu, nhiệm vụ trực tiếp thực hiện. Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị cao, đến nay Liên minh HTX tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

 

Nhận thức tầm quan trọng và ý nghĩa chính trị đặc biệt của Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị trong Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động 56 kịp thời và đồng bộ. Cùng với đó, Liên minh HTX tỉnh chủ động, phối hợp với các đơn vị trong Khối thực hiện hoàn thành toàn diện 6 nhiệm vụ chung mà Tỉnh ủy giao cho Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, bằng những giải pháp và cách làm sáng tạo, hiệu quả thông qua công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thành viên, người lao động và Nhân dân cùng đồng thuận thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy.

 

Đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tỉnh ủy giao thực hiện trực tiếp, Đến nay, Liên minh HTX tỉnh đã hoàn thành toàn diện, vượt mức 3 chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Nổi bật là nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, năm 2022 công tác xóa đói, giảm nghèo của Liên minh HTX tỉnh đã đạt được kết quả tích cực. Cùng cả hệ thống chính trị của tỉnh vào cuộc với tinh thần “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” mang đậm tinh thần nhân văn sâu sắc và cách làm chủ động và sáng tạo, Liên minh HTX tỉnh đã kêu gọi, vận động, kết nối các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh quyên góp được trên 300 triệu đồng để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giúp đỡ giảm nghèo bền vững; riêng tại xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu bằng kinh phí, những hành động, việc làm cụ thể và thiết thực như: Hỗ trợ lợn giống bản địa để bà con chăn nuôi phát triển sinh kế, hỗ trợ thiết bị, vật liệu để làm nhà vệ sinh tự hoại và cứng hóa nền nhà, kinh phí và vật liệu để làm đường giao thông nối từ Nhà Văn hóa thôn đến chòm dân đặc biệt khó khăn nhất thuộc thôn Tấu Trên của xã Trạm Tấu, hỗ trợ trang, thiết bị và kinh phí cho các em học sinh các Trường học trên địa bàn xã Trạm Tấu… với tổng giá trị bằng tiền và hiện vật trên 170 triệu đồng. Kết quả, năm 2022, đã hỗ trợ, giúp đỡ 27 hộ nghèo xã Trạm Tấu thoát nghèo đạt 180% Kế hoạch (kế hoạch: giúp 15 hộ thoát nghèo).

Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ giảm nghèo bền vững của Liên minh HTX tỉnh tại xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu

 

 

Cùng với đó, Liên minh HTX tỉnh đẩy mạnh công tác phối hợp với các sở,  ngành, đoàn thể và các huyện, thị, thành phố vận động, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới HTX và Tổ hợp tác; trong năm 2022, đã chủ trì thành lập mới 58 HTX, nâng tổng số HTX thành lập mới toàn tỉnh năm 2022 là 92/80 HTX, đạt 115% so với Kế hoạch (80 HTX/năm) và 585 Tổ hợp tác, đạt 195% so với Kế hoạch (300 THT/năm).

 

Song hành với phát triển nhanh về số lượng, là chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX, THT ngày càng được nâng cao. Để duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị thành viên, Liên minh HTX đã chủ động tư vấn, hỗ trợ giúp các HTX, THT tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT của Trung ương và của tỉnh Yên Bái đặc biệt là chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 06 của HĐND tỉnh; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của đảng viên, thành viên và nhân dân về vị trí, vai trò của KTTT và các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển KTTT trong tình hình mới; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương rà soát, theo dõi tình hình hoạt động của các HTX, THT trên địa bàn để có phương án tư vấn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị.     Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh đã tích cực tìm kiếm, phối hợp với các Trung tâm Xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ các HTX kết nối, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Đến nay, toàn tỉnh có trên 300 HTX hoạt động hiệu quả, số HTX hoạt động hiệu quả chiếm trên 60% tổng số HTX đang hoạt động. Doanh thu bình quân 2,1 tỷ đồng/HTX; Lợi nhuận bình quân 450 triệu đồng/HTX; Thu nhập bình quân đạt 5,3 triệu đồng/người/tháng. Nộp  vào Ngân sách ước đạt 41 tỷ đồng.

 

Cùng với đó, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các HTX, Tổ hợp tác hiện có, để có phương án tư vấn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị. Việc kiểm tra tình hình hoạt động của HTX, THT được thực hiện thường xuyên và theo kế hoạch. Đến 23/12/2022 toàn tỉnh hiện có 652 HTX; Trong đó: Có 525 HTX đang hoạt động; 29 HTX chưa đăng ký tổ chức lại theo Luật HTX 2012; 98 HTX không hoạt động và khó khăn trong giải thể. HTX hoạt động khá, tốt: 322 HTX, chiếm 61,3% số các HTX đang hoạt động; HTX hoạt động trung bình: 118 HTX chiếm 22,5% số các HTX đang hoạt động; HTX hoạt động yếu: 85 HTX chiếm 16,2% đang hoạt động.

 

 Bám sát nhiệm vụ Tỉnh giao trong Chương trình hành động 56, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động rà soát, khảo sát để lựa chọn các sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Năm 2022 đã đăng ký 6 sản phẩm của 5 HTX trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã hoàn thành tư vấn, hỗ trợ xây dựng 06 sản phẩm OCOP từ 3 – 4 sao cho các đơn vị thành viên, đạt 120% Kế hoạch tỉnh giao là 05 sản phẩm, đó là: Bún gạo lứt, Phở gạo lứt của HTX Thanh Mai; Chuối Ngự tiến Yên Hợp sấy dẻo của HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ NLN Cường Vui (huyện Văn Yên); Miến đao tráng thái Toàn Nga của HTX khởi nghiệp xanh Quy Mông (Trấn Yên); Mật ong Thảo dược Lũng Lô của HTX Lũng Lô (Huyện Văn Chấn), Chè Púng Luông của HTX Chè San tuyết Púng Luông.

Các sản phẩm OCOP 3 – 4 sao của các HTX năm 2022

 

 

      “Phối hợp với các sở, ngành chức năng, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các Chương trình kết nối cung cầu cho hợp tác xã và các đơn vị thành viên” – là nhiệm vụ thứ 3 tỉnh giao cho đơn vị thực hiện. Liên minh HTX tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng, các huyện, thị, thành phố và các tổ chức khác, tổ chức tham gia các hoạt động kết nối cung – cầu, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho các đơn vị thành viên, cụ thể: Đưa đoàn Doanh nghiệp Hà Nội, TP Hồ Chí Minh vào khảo sát đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu Quế hữu cơ thuộc một số xã tại huyện Văn Yên và tìm hiểu thị trường tiêu thụ xuất khẩu quế, tinh dầu quế; Lựa chọn và giới thiệu các HTX tham gia Hội nghị kết nối cung – cầu  trưng bày và giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm HTX tại tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Thái Nguyên, Hà Nội… Phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công thương và Hãng bán lẻ Ladaza tổ chức Lớp tập huấn cho trên 100 học viên là cán bộ quản lý, thành viên các HTX trên địa bàn tỉnh về kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, quy định của pháp luật về KTTT, HTX… Gắn các chương trình, dự án phát triển KTTT, HTX với các chương trình khuyến công, đổi mới khoa học công nghệ của tỉnh và của Trung ương. Qua đó, giúp các HTX, THT, doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu thông tin thị trường; ứng dụng khoa học công nghệ và kết nối cung – cầu, tiến tới vươn xa thị trường trong nước và quốc tế.

Vì hạnh phúc của Nhân dân, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 đặt mục tiêu Chỉ số hạnh phúc tăng khoảng 15% trong 5 năm. Cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng và thực tiễn hoạt động, Liên minh HTX tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho cán bộ, viên chức, thành viên và người lao động trong khu vực KTTT với các tiêu chí: Về đời sống kinh tế vật chất, tiền lương và các chế độ phúc lợi cho người lao động; nhu cầu thụ hưởng văn hóa, văn nghệ, thể thao; thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường sống, an toàn lao động và vệ sinh thực phẩm nơi sản xuất; thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thụ hưởng chính sách về hỗ trợ phát triển KTTT, HTX…). Đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua rộng khắp, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, thúc đẩy mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc lan tỏa và thấm sâu vào đời sống của mỗi tổ chức, cá nhân trong khu vực Kinh tế tập thể của tỉnh, qua đó củng cố niềm tin của cán bộ, thành viên và người lao động khu vực KTTT tỉnh Yên Bái vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh.

Tin tưởng rằng, với những kết quả, thành tựu đã đạt được trong năm 2022, với niềm tin và khí thế mới, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao nhất, năng động, sáng tạo hơn nữa, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái./.