HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ

0
541

Gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1;

2. Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng theo Điều 21 Luật Hợp tác xã;

3. Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2;

4. Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3;

5. Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4;

6. Nghị quyết của hội nghị thành lập, được quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Hợp tác xã 2012 được biểu quyết thông qua.

(Mẫu phụ lục được đăng tải trong thông tư 03_2014_TT-BKHDT)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here