HƯỚNG DẪN VAY VỐN QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX

0
551

1. Đối tượng cho vay:

Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp HTX là thành viên của Liên minh HTX tỉnh Yên Bái.

2. Điều kiện cho vay:

– Thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

– Có dự án, phương án khả thi và đã hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định của Nhà nước.

– Có hồ sơ vay vốn được Quỹ thẩm định và chấp thuận.

– Có khả năng đảm bảo tài chính trả nợ gốc và lãi trong thời hạn cam kết ghi tại hồ sơ đề nghị vay vốn.

– Có vốn tham gia đầu tư vào dự án với mức tối thiểu bằng 20% tổng mức đầu tư của dự án.

– Có tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, hoặc tài sản bảo lãnh của bên thứ 3.

3. Mức vốn cho vay:

– Mức vốn cho vay với một dự án tối đa không quá 80% tổng mức đầu tư của dự án, nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng đối với một dự án cho vay đối với đối tượng là hợp tác xã và Liên hiệp HTX; tối đa không quá 100 triệu đồng đối với một dự án cho vay đối với đối tượng là tổ hợp tác.

– Quỹ xem xét quyết định mức vốn vay đối với từng dự án cụ thể.

4. Lãi suất cho vay đầu tư:

– Lãi suất cho vay đầu tư của Quỹ bằng 60% lãi suất cho vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước bằng Việt Nam đồng tại thời điểm vay vốn.

– Lãi suất cho vay đầu tư được xác định tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng và cố định trong suốt thời hạn vay.

– Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn được ghi trong hợp đồng tín dụng.

5. Hồ sơ vay vốn:

a. Hồ sơ pháp lý

1. Điều lệ HTX

2. Danh sách Hội đồng quản trị và thành viên người lao động HTX

3. Quyết định bổ nhiệm kế toán

4. Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (đối với HTX, Liên hiệp HTX)

5. Giấy xác nhận hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn (đối với tổ hợp tác)

6. Giấy chứng nhận Đăng ký mã số thuế

7. Biên bản họp Hội đồng quản trị  và thành viên HTX

8. Chứng minh thư của người đại diện HTX

9. Chứng minh thư của kế toán HTX

b. Hồ sơ vay vốn

1. Giấy đề nghị vay vốn

2. Dự án, phương án đầu tư

3. Kế hoạch trả nợ

4. Hợp đồng tín dụng

5. Khế ước nhận nợ

6. Quyết định phê duyệt dự án

7. Hóa đơn giá trị gia tăng mua sắm vật tư, máy móc…

8. Giấy xin rút vốn vay

c.  Hồ sơ tài chính

1.Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất

2.Báo cáo nhanh tình hình tài chính tới thời điểm vay vốn

d.  Hồ sơ đảm bảo tiền vay

1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản để thế chấp, cầm cố và bảo lãnh thế chấp

2. Biên bản định giá tài sản đảm bảo

3. Hợp đồng thế chấp

4. Đăng ký thế chấp

 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here