Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (mở rộng): Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội có bước tăng trưởng cao

0
262

CTTĐT – Tiếp tục chương trình làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (mở rộng) quán triệt một số văn bản của Trung ương; đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình.

Toàn cảnh Hội nghị

 

 

Báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 do đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tại Hội nghị nêu rõ: Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, bám sát ba khâu đột phá, 7 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết XIX Đảng bộ tỉnh và chủ đề của năm 2022 với phương châm hành động “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả”, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của năm 2022.

 

Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

 

 

Kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển; nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh có bước tăng trưởng cao, như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng (theo giá so sánh 2010) ước đạt 7,57%, đứng thứ 7/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, cao nhất trong 5 năm gần đây. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,44% so với cùng kỳ, gấp gần 02 lần mức bình quân chung cả nước. Giá trị sản xuất toàn ngành đạt 2.481,2 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010); đến nay, toàn tỉnh đã có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tốc độ tăng trưởng toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 6,38%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng tăng 11,06% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) đạt 10.006 tỷ đồng, tăng 11,11% so với cùng kỳ, bằng 47,2% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 11.454,5 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 147 triệu USD. Tổng lượt khách du lịch 6 tháng đầu năm ước đạt 805.755 lượt khách, đạt 73,3% kế hoạch, tăng 59,6% so với cùng kỳ; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 524,3 tỷ đồng, tăng 96,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 1.981,6 tỷ đồng, bằng 76,6% dự toán Trung ương giao, bằng 43,1% dự toán pháp lệnh, tăng 26,6% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 7.997,6 tỷ đồng, bằng 42,1% kế hoạch, tăng 22,8% so với cùng kỳ.

 

Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư; hỗ trợ thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển các thành phần kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm, cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 19 dự án, với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 5.023,9 tỷ đồng, tăng 01 dự án, tăng 3.950 tỷ đồng vốn đăng ký so với cùng kỳ; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án; cấp chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 162 doanh nghiệp; thành lập mới 46 hợp tác xã; 339 tổ hợp tác. Toàn tỉnh hiện có 2.815 doanh nghiệp, 612 hợp tác xã, 5.923 tổ hợp tác.

 

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, tăng cường. Công tác chăm lo đời sống, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được quan tâm và đẩy mạnh. Giáo dục, đào tạo nghề đạt kết quả tích cực. Tổ chức các kỳ thi theo kế hoạch đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Đẩy mạnh xây dựng mô hình “trường học hạnh phúc” trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Trong 6 tháng đầu năm, đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 9.705 người, tăng 5,4% so với cùng kỳ; giải quyết việc làm cho 13.251 lao động, tăng 8,4% so với cùng kỳ; chuyển dịch được 4.902 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tăng 11,1 % so với cùng kỳ.

 

 

Công tác bảo trợ, an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo. Toàn tỉnh đã tặng 67.803 suất quà Tết cho các đối tượng; giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho 3.453 lượt người có công.  Công tác giảm nghèo tiếp tục được thực hiện đồng bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo đánh giá 1 năm thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo đánh giá 1 năm thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và tình hình thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025, kết quả thực hiện Đề án giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch phổ biến, quán triệt, tuyên truyền tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các đại biểu được quán triệt nội dung một số nghị quyết, quy định, kết luận mới ban hành của Trung ương.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu gợi ý thảo luận

 

 

 

Phát biểu gợi ý thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, khái quát những kết quả nổi bật đã đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả; Đồng thời, tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân nêu trong báo cáo thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách; bổ sung những vấn đề chưa rõ, chưa được đề cập; đồng thời, đề xuất các giải pháp cụ thể liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương mình để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 theo tinh thần Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá khái quát kết quả thực hiện 11 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội theo các nghị quyết của HĐND tỉnh, đề án, chính sách của UBND tỉnh; làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

 

 

Theo Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Yên Bái